Podróż szlakiem wina – to przygoda, która spodoba się nie tylko miłośnikom tego szlachetnego trunku! Wraz z naszym partnerem, Centrum Wina, przygotowaliśmy dwa kierunki i dwa terminy do wyboru. Ruszajcie z nami do Włoch lub Gruzji! Na miejscu towarzyszący nam sommelier zadba, abyśmy o winach wiedzieli wszystko, a Jarosław Kuźniar będzie prowadził specjalnie opracowany program szkoleń.

 

Wspólnie odwiedzimy kraje, które słyną z najlepszych winnic na świecie. Wraz z ich właścicielami podejrzymy, jak przygotowuje się wino, zasmakujemy również lokalnej kuchni. To nie wszystko! Czeka nas szkolenie, aby można było łączyć podróż z biznesem. Jarosław Kuźniar przygotuje program szkolenia z zakresu social media, autoprezentacji i marki osobistej (zobacz przykładowy plan). 

 

 

Zapoznajcie się ze szczegółowymi planami każdej z wypraw, a zapisując się na podróż – wpisujcie w uwagach wybrany kierunek. Niezwłocznie wrócimy do Was z kompletem informacji.

 

Ponieważ łączymy wyprawę ze szkoleniami, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. 

 

Partnerem wyprawy jest

 

 

Dwa kierunki do wyboru. Wybierz najlepszy dla siebie i zapoznaj się szczegółowo z planem!

 • Termin 1

 • Cel podróży

 • Wyjazd

  19 września 2019
 • Powrót

  25 września 2019
 • Odliczamy do wyprawy

  30 dni 06 godzin
 • Liczba dni

  7 dni
 • Cena z biletem

  8650 PLN
 •  

   
 • Termin 2

 • Wyjazd

  22 października 2019
 • Powrót

  28 października 2019
 • Odliczamy do wyprawy

  63 dni 06 godzin
 • Liczba dni

  7 dni
 • Cena z biletem

  10 200 PLN
Zarezerwuj miejsce

Jadą z nami

Ważne informacje

Wjazd i pobyt

GRUZJA

Obywatele Polscy, bez względu na cel podróży, mogą wjechać do Gruzji w ruchu bezwizowym oraz przebywać do 365 dni. W ciągu tego okresu muszą opuścić terytorium Gruzji, przy czym kolejny ich wjazd rozpoczyna nowy okres 365 dni w ruchu bezwizowym. Polacy nie podlegają również w Gruzji obowiązkowi meldunkowemu.

Obywatele Polscy mogą przekraczać granicę zarówno na paszporcie, jak i dowodzie osobistym. Rekomendujemy jednak, oprócz dowodu osobistego, posiadanie ze sobą paszportu, ponieważ większość gruzińskich urzędów oraz punktów usługowych uznaje wyłącznie paszport, jako dokument potwierdzający tożsamość. Radzimy także podczas podróżowania po Gruzji przechowywać dowód osobisty i paszport w różnych miejscach.
W przypadku kradzieży/zagubienia jednego z dokumentów, będzie możliwy powrót z Gruzji do Polski na drugim dokumencie. Taką możliwość daje jednak wyłącznie lot bezpośredni do Polski lub z przesiadką na terytorium Unii Europejskiej.

Ambasada RP w Tbilisi zwraca uwagę, że zgodnie z gruzińskim prawem wjazd do Gruzji
z terytorium Federacji Rosyjskiej przez separatystyczną Abchazję i Region Cchinwali (Osetia Południowa) jest nielegalny i podlega karze pozbawienia wolności lub grzywny. Jednocześnie, ze względu na brak gwarancji bezpieczeństwa, stanowczo odradzamy przekraczanie linii administracyjnych ww. terytoriów separatystycznych od strony Gruzji, tj. z obszarów kontrolowanych przez władze gruzińskie.

Wykonywanie funkcji konsularnych w Abchazji i Osetii Południowej jest niemożliwe ze względu na nieuznawanie władz w Tbilisi, restrykcje dotyczące wjazdu konsula na ww. terytoria separatystyczne oraz brak możliwości dodzwonienia się z Gruzji na telefony w Abchazji i Osetii Południowej.

WŁOCHY

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Włoskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. We Włoszech istnieje obowiązek meldunkowy. Dopełnić go powinien obywatel włoski (bądź innej narodowości, spełniający warunki do legalnego pobytu w państwie) goszczący w swoim domu cudzoziemca. Musi on w ciągu 48 godzin zgłosić na miejscowej policji (Commissariato della Polizia di Stato) jego pobyt oraz podać dokładny adres.

W przypadku pobytu w ośrodkach turystycznych (hotelach, domach wczasowych, pensjonatach, campingach itp.) obowiązku tego dopełnia ich administracja.

Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu otrzymuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i/lub zdrowia publicznego.  W przypadku pobytu przekraczającego 90 dni należy wystąpić do właściwego terytorialnie urzędu gminy (Comune

Zdrowie

GRUZJA

W Gruzji nie są wymagane żadne szczepienia dla podróżnych. Należy wykazać jednak ostrożność przy zakupie żywności, zwłaszcza na bazarach. Woda w sieci wodociągowej
w większości miast nadaje się do bezpośredniego spożycia, jednak jest silnie chlorowana.
W związku z występowaniem wysokich temperatur w lecie, okresowo w wielu zbiornikach wodnych, jak jeziora i stawy, może obowiązywać zakaz kąpieli ze względu na występujące
w nich bakterie.

Na górskich łąkach bardzo rozpowszechnioną rośliną jest silnie uczulający, przypominający koper, Barszcz Sosnowskiego. Należy zdecydowanie unikać kontaktu z tą rośliną. Sok znajdujący się w łodydze i włoskach gruczołowych zawiera fotokumaryny, które w kontakcie ze skórą i pod wpływem światła słonecznego powodują poważne poparzenia i pęcherze, mają działanie rakotwórcze i teratogenne. Kontakt z rośliną może wywoływać też podrażnienia dróg oddechowych, nudności, wymioty, biegunkę, bóle głowy i zapalenie spojówek. Objawy skórne są trudne do leczenia i mogą utrzymywać się nawet przez kilka lat. W przypadku kontaktu z Barszczem Sosnowskiego należy jak najszybciej przemyć skórę wodą z mydłem i przez kilka dni unikać światła słonecznego. Jeśli wystąpią objawy w postaci oparzeń, pęcherzy i złego samopoczucia, należy skontaktować się z lekarzem.

Publiczna służba zdrowia w Gruzji jest na bardzo niskim poziomie. Opieka medyczna dla turystów jest w pełni odpłatna. W Tbilisi i większych miastach czynne są prywatne przychodnie lekarskie (istnieje możliwość hospitalizacji). Wizyta w klinice prywatnej kosztuje równowartość 30-40 euro.

WŁOCHY

We Włoszech nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Nie są wymagane specjalne szczepienia. Osoby ubezpieczone w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mają prawo do opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie, tzn. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ uprawnia do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych, niezbędnych z medycznego punktu widzenia, z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta oraz przewidywanego okresu pobytu na terenie państwa członkowskiego UE lub EFTA. Należy jednak pamiętać, że leczenie w innym państwie członkowskim odbywać się będzie według tych samych reguł, które obowiązują osoby ubezpieczone w tym państwie. Oznacza to, że polski świadczeniobiorca będzie mógł nieodpłatnie skorzystać tyko z tych rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które należą się nieodpłatnie osobom ubezpieczonym w państwie pobytu; będzie natomiast zobowiązany ponieść wszystkie koszty świadczeń , które częściowo na zasadzie współpłacenia ponosi osoba ubezpieczona w państwie pobytu. Z tych powodów wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach; dotyczy to w szczególności osób nieubezpieczonych w Polsce. Jeśli lekarz zleci badania specjalistyczne, pobierana jest zryczałtowana opłata, ustalana przez władze każdego regionu. W nagłych przypadkach i w dni wolne od pracy można zgłaszać się do przyszpitalnych ambulatoriów lub pogotowia ratunkowego (pronto soccorso). W niektórych miejscowościach znajdują się specjalne ośrodki zdrowia dla turystów (servizio di guardia turistica, servizio di guardia medica estiva). Za poradę lub badanie lekarskie pobierana jest opłata.

Bezpieczeństwo

GRUZJA

W przypadku zagrożenia życia należy dzwonić na numer alarmowy 112.

 

Terroryzm.

W Gruzji obowiązuje drugi (w 4-stopniowej skali) stopień zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że prawdopodobieństwo zamachu terrorystycznego jest, zdaniem władz miejscowych, umiarkowane. Alert terrorystyczny wiązać się może z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa, m.in.: wzmożone kontrole, wydłużone odprawy na lotniskach, obecność wojska na ulicach. W związku z powyższym zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach publicznych, monitorowanie komunikatów władz porządkowych i bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń.

 

 

Przestępczość.

Gruzja jest uważana za państwo bezpieczne. Przestępstwa popełnione wobec cudzoziemców są rzadkie. Jednak złe warunki gospodarcze i wysokie bezrobocie wpływają na wzrost liczby popełnianych przestępstw (odnotowana liczba przestępstw jest niższa niż w wielu krajach zachodnich). Najczęściej popełniane przestępstwa wobec cudzoziemców to drobne kradzieże (dokumenty, telefony, torebki). Szczególną ostrożność zalecamy kobietom.

 

Stanowczo odradzamy podróżowanie autostopem, a także korzystanie z ofert noclegowych świadczonych przez niewyspecjalizowane podmioty. Należy mieć na uwadze, że w przypadku problemów, znajomość języka angielskiego wśród Policji jest ograniczona. Przydatny może okazać się język rosyjski.

 

W Gruzji zdarzają się przypadki nielegalnego przejmowania telefonicznych połączeń przychodzących na polskie numery znajdujące się w Gruzji w roamingu. Telefony są odbierane przez nieznane właścicielowi telefonu osoby, których działania mają na celu jak najdłuższe prowadzenie rozmowy. Skutkuje to koniecznością uregulowania, po powrocie do Polski, wysokich rachunków telefonicznych, wynikających z naliczenia przez operatora opłat roamingowych.

 

 

Wypadki w górach.

W Gruzji nie istnieje system ratownictwa górskiego, przypominający polski GOPR. Za akcje ratunkowe odpowiadają lokalne struktury Agencji Zarządzania Kryzysowego. Nawet
w najpopularniejszych regionach, takich jak okolice Kazbeku, Swanetia, Bordżomi, system ma bardzo ograniczoną sprawność. Ratownicy ze względu na duże przewyższenia i brak sprzętu (w tym śmigłowca ratunkowego) docierają na miejsce wypadku zazwyczaj dopiero po upływie 24h. W zespołach lokalnych ratowników górskich nie ma ratowników medycznych. Pomoc medyczna udzielana jest dopiero po przetransportowaniu rannego do ośrodka medycznego. Nie podejmuje się akcji ratunkowych w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. Sygnał nadajników GSM często nie pokrywa swoim zasięgiem wysokich gór. Należy więc zakładać, że w przypadku sytuacji awaryjnej wezwanie pomocy może okazać się niemożliwe.

 

Co roku odnotowuje się w Gruzji przypadki śmierci turystów, w tym także obywateli polskich, związane z uprawianiem turystyki górskiej. Wychodząc w wysokie góry (np.: okolice Kazbeku i Tetnuldi) należy poruszać się w grupach oraz bezwzględnie posiadać odpowiedni sprzęt wspinaczkowy (m.in. raki, czekan, liny, itp.). Stanowczo odradzamy zdobywanie wysokich szczytów (powyżej 3000 m n.p.m.) bez wcześniejszej aklimatyzacji i miejscowego przewodnika. Brak znajomości gór, w warunkach dynamicznych procesów zachodzących na lodowcach Wielkiego Kaukazu, stwarza realne zagrożenie dla życia turystów.

 

Szczególne zagrożenie stanowi masyw Kazbek. Z roku na rok na lodowcu (powyżej 3000 m n.p.m.) pojawia się coraz więcej szczelin. Mają one nawet do kilkudziesięciu metrów głębokości i często są ukryte pod przewianym śniegiem i materiałem skalnym. Upadek
w taką szczelinę praktycznie zawsze kończy się śmiercią.

 

Wypadki drogowe.

Prowadzenie pojazdów może być niebezpieczne, szczególnie dla osób z państw Europy. Kierowcy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego, są niezdyscyplinowani, nieprzewidywalni, agresywni, często prowadzą pod wpływem alkoholu.

WŁOCHY

We Włoszech obowiązuje czwarty (w pięciostopniowej) skali stopień zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że przeprowadzenie zamachu terrorystycznego jest, zdaniem władz miejscowych wysoce prawdopodobne. Alert terrorystyczny wiązać się może z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak wzmożone kontrole, obecność na ulicach żołnierzy uzbrojonych w broń automatyczną, prześwietlanie bagażu i przechodzenie przez bramki bezpieczeństwa przy wejściu do ważniejszych atrakcji turystycznych. W związku z powyższym zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach publicznych, monitorowanie komunikatów władz porządkowych i bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń.

Turyści narażeni są we Włoszech przede wszystkim na kradzieże (dokumenty, pieniądze) oraz włamania i kradzieże samochodów. Bardzo częste są kradzieże kieszonkowe. Wzmożoną ostrożność należy zachować w środkach transportu publicznego, szczególnie w trakcie wsiadania i wysiadania. W Rzymie miejscami w których dochodzi do szczególnie dużej liczby kradzieży są: Dworzec Termini (kasy biletowe, stacja metra), metro, okolice Koloseum, Plac św. Piotra, wejście do Muzeów Watykańskich, inne ważne zabytki na terenie miasta. W Mediolanie: Plac Duomo, Galeria Wiktora Emmanuela, Dworzec Centralny, metro. Każdy przypadek kradzieży należy zgłosić na posterunku włoskiej policji lub karabinierów. W przypadku utraty dokumentów podróży prosimy o kontakt z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie, a w przypadku północnych regionów Włoch z Konsulatem Generalnym w Mediolanie. Zalecamy podróżowanie zarówno z dowodem osobistym, jak i paszportem, oraz pozostawianie jednego z nich w hotelowym sejfie.

W niektórych dzielnicach dużych miast oraz w kurortach, w tym na plażach, występuje zagrożenie napadami rabunkowymi i przestępstwami przeciwko wolności seksualnej. Należy unikać poruszania się po miejscach uznawanych za niebezpieczne, w szczególności po zmierzchu.

W środkowych Włoszech (pogranicze regionów Lazio, Marche i Umbria) utrzymuje się wysoka aktywność sejsmiczna. W trakcie podróży przez te rejony należy zachować ostrożność.

Z uwagi na przypadki nielegalnego i oszukańczego pośrednictwa pracy, zaleca się wzmożoną ostrożność wobec ogłoszeń dotyczących ofert pracy we Włoszech.

Podróżowanie po kraju

GRUZJA

 

Władze Gruzji nie sprawują kontroli nad okupowanymi terytoriami Abchazji i Regionu Cchinwali (Osetia Płd.). Dla Państwa bezpieczeństwa stanowczo odradzamy podejmowanie jakichkolwiek prób wjazdu na ww. terytoria. Wykonywanie funkcji konsularnych w Abchazji
i Osetii Południowej jest niemożliwe ze względu na nieuznawanie władz w Tbilisi, restrykcje dotyczące wjazdu konsula na ww. terytoria separatystyczne oraz brak możliwości dodzwonienia się z Gruzji na telefony w Abchazji i Osetii Południowej. Zwracamy także uwagę, że zgodnie z gruzińskim prawem, wjazd do Gruzji z terytorium Federacji Rosyjskiej przez separatystyczne regiony Abchazji i Cchinwali (Osetia Południowa) jest nielegalny
i podlega karze pozbawienia wolności lub grzywny.

Na pozostałym terytorium Gruzji nie ma ograniczeń w podróżowaniu. W większości regionów poziom bezpieczeństwa jest zadawalający, niemniej jednak należy oczywiście zachować podstawową ostrożność.

Dość powszechnym zjawiskiem jest czasowe zamykanie dróg, ze względu na zejścia lawin błotnych, śnieżnych lub kamiennych. Dotyczy to nie tylko lokalnych dróg: Chewsuretia (Zhinvali-Barisakho-Shatili); Tuszetia (Alvani – Omalo); Wąwóz Pankisi (Ahmeta – Birkiani), ale nawet głównych szlaków komunikacyjnych w Kraju: Gruzińska Droga Wojenna (Tbilisi-Stepantsminda /Kazbegi/ – Wierchnij Łars); Swanetia (Zugdidi – Mestia). Naprawa zerwanych dróg może potrwać nawet do kilku tygodni. Władze nie organizują w takich przypadkach ewakuacji drogą powietrzną, a ewentualne skorzystanie ze śmigłowca jest możliwe na zasadach pełnej odpłatności (kilkaset dolarów od osoby).

Sieć połączeń kolejowych jest średnio rozwinięta, ale możliwe jest podróżowanie pociągiem między głównymi miastami. Liczni przewoźnicy prywatni oferują połączenia mikrobusami. Wielkim problemem pozostaje jednak bardzo niebezpieczny sposób jazdy gruzińskich kierowców oraz stan techniczny poruszających się po drogach pojazdów. Stanowczo rekomendujemy zwrócenie uwagi kierowcy mikrobusu, gdyby jego jazda zagrażała Państwa bezpieczeństwu. Prosimy również zwracać uwagę na stan techniczny mikrobusów, którymi zamierzają Państwo odbyć podróż.

WŁOCHY

 

Kierowcy pojazdów mechanicznych tymczasowo przebywający we Włoszech mogą prowadzić samochody na podstawie ważnego polskiego prawa jazdy.

Włoska policja, mając na uwadze bezpieczeństwo na drogach, dokonuje częstych kontroli przestrzegania przez kierowców zawodowych ograniczeń dotyczących maksymalnego czasu pracy, a także prawidłowości posiadanych przez nich dokumentów samochodowych oraz tych na przewożony towar.

Maksymalna dopuszczana prędkość na autostradach wynosi we Włoszech 130 km/h. Na niektórych autostradach trzypasmowych, a także tych z pasem awaryjnym limit prędkości został zwiększony do 150 km/h, jednak wyłącznie tam gdzie jest to wskazane i gdzie został zainstalowany tzw. „tutor” – tj. system wykrywający średnią prędkość na danym odcinku drogi.

Art. 172 Włoskiego Kodeksu Drogowego wymaga też, aby dzieci do 12 roku życia, bądź o wzroście poniżej 150 cm podróżowały obowiązkowo na odpowiednim siedzisku (instalowanym na tylnym siedzeniu), umożliwiającym użycie pasa bezpieczeństwa.

We Włoszech obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych na wszystkich stacjach benzynowych w godzinach 22.00-7.00.

Dodatkowo istnieje też zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 3.00-6.00 we wszystkich lokalach gastronomicznych (barach, hotelach, restauracjach) oraz tych, które są otwarte po 24.00, a w tych położonych przy autostradach – w godzinach 24.00-6.00.

UWAGA! Kierowcy zawodowi powinni przed wyjazdem do Włoch powinni odwiedzić stronę internetową włoskich autostrad (www.autostrade.it), w celu zapoznania się z kalendarzem dni wolnych, gdy samochody ciężarowe nie mogą poruszać się po tutejszych drogach.

Większość autostrad na terenie Włoch jest płatna. Należność uiszcza się bezpośrednio przy zjazdach z autostrad w konkretnych miejscowościach, bądź w pośrednich punktach poboru opłat. Istnieje możliwość dokonania płatności gotówką (w euro) oraz kartą płatniczą lub kredytową, bądź za pośrednictwem zdalnego systemu płatności „Telepass”.

Opłata zależna jest od klasy pojazdu. Więcej informacji na temat przepisów, podziału klas pojazdów, a także wysokości opłat przejazdowych obowiązujących na włoskich autostradach uzyskać można na stronie www.autostrade.it . Istnieje tam też możliwość obliczenia opłaty na konkretnej trasie. Strona dostępna jest w językach włoskim i angielskim.

Obowiązujące we Włoszech ograniczenia prędkości pojazdów o masie do 3,5 tony na drogach publicznych wynoszą odpowiednio:

– Obszar zabudowany: 50 km/h

– Obwodnice miejskie: 70 km/h

– Obszar niezabudowany: 90 km/h

– Drogi ekspresowe: 110 km/h

– Autostrady: 130 km/h (na oznaczonych autostradach trzypasmowych – 150 km/h)

Poza obszarem zabudowanym istnieje obowiązek używania świateł mijania przez całą dobę. Maksymalny limit stężenia alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila. Przeprowadzane są również kontrole na obecność innych substancji odurzających.

Od 19 stycznia 2013 roku zmieniły się przepisy dotyczące wymiany praw jazdy dla osób na stale zamieszkałych we Włoszech, które odnoszą się przede wszystkim do osób posiadających prawa jazdy ważne bezterminowo. Wprowadzone zmiany nakładały na posiadacza takiego dokumentu obowiązek wymiany na jego włoski odpowiednik (z określoną datą ważności) w terminie do 19 stycznia 2015 r. Posiadacz prawa jazdy ważnego bezterminowo, który uzyskał zameldowanie we Włoszech po 19 stycznia 2013 roku zobowiązany jest wymienić takie prawo jazdy w ciągu 2 lat od daty zameldowania. Wymiana taka nie wiąże się z koniecznością ponownego zdawania egzaminów do 2018 r.
Przy pobytach turystycznych nadal honorowane są polskie prawa jazdy zarówno ważne bezterminowo, jak i te ze wskazanym terminem ważności.
Zgodnie z włoskim kodeksem drogowym, kierowcy pojazdów zarejestrowanych za granicą są zobowiązani do natychmiastowego opłacenia mandatów nałożonych przez kompetentne służby za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. W przypadku niemożności wniesienia opłaty z jakichkolwiek przyczyn, samochód musi być pozostawiony na parkingu depozytowym, wyznaczonym przez nakładające karę służby. Kierowca jest w takim przypadku zobowiązany do pokrycia kosztów postoju pojazdu na parkingu. Mandat przyjęty i zapłacony jest równoznaczny z przyznaniem się do wykroczenia drogowego i powoduje brak możliwości odwołania się do wyższej instancji. W przypadku niesłusznego mandatu należy przyjąć mandat i złożyć kaucję na wymierzoną karę (stanowiącą de facto równowartość kwoty mandatu), a następnie złożyć odwołanie do Prefekta lub do Sędziego Pokoju nie później niż w ciągu 60 dni od daty wystawienia mandatu. Maksymalny limit dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Wydane w 2016 roku przepisy znacznie zaostrzyły kary dla sprawców wypadków drogowych, wprowadzając m.in. kategorię zabójstwa drogowego (spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu lub narkotyków bądź przy przekroczeniu dozwolonej prędkości powyżej 50 km/h). Za niektóre wykroczenia, jak znaczne przekroczenie prędkości, prowadzenie pod wpływem alkoholu i środków odurzających, zawracanie na autostradzie lub przed wjazdem na autostradę, oprócz kary pieniężnej grozi również zawieszenie ważności prawa jazdy. Po upływie terminu nałożonej kary, dokument można odebrać osobiście we właściwej miejscowo Prefekturze, lub jest on odsyłany do Konsulatu, który przekazuje go do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
Szczegółowe informacje dla kierowców zawodowych znajdują się na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.

Informacje dla kierowców

GRUZJA

W Gruzji uznawane jest polskie prawo jazdy. Zgodnie z przepisami tranzytowymi osoba podróżująca samochodem osobowym może pozostawać na terenie Gruzji do 90 dni bez obowiązku przerejestrowania samochodu oraz opłacenia cła. W sytuacji gdy właściciel pojazdu zamierza zostać na terenie Gruzji dłużej, musi dokonać czasowej rejestracji pojazdu na okres nie dłuższy niż 3 lata. Tymczasowa rejestracja zwalnia właściciela od obowiązku oclenia samochodu. Cała procedura trwa około 2 dni, a jej koszt wynosi około 270 GEL. Przed wyjazdem z Gruzji właścicielowi zwracane są polskie tablice rejestracyjne. Formalności związanych z rejestracją należy dopełnić w Agencji Obsługi ds. Transportu w mieście Rustawi.

Przy wjeździe samochodem osobowym nie będącym własnością kierującego, wymagane jest posiadanie umowy w formie aktu notarialnego (użyczenie, najem) przetłumaczonej na język gruziński zawartej między właścicielem a użytkownikiem pojazdu. W Gruzji nie istnieje obowiązek ubezpieczenia OC, niemniej jednak, ze względu na ruch i sposób jazdy tutejszych kierowców, zalecamy jego wykupienie na miejscu. Nie zmienia to jednak faktu, że większość kierowców w Gruzji nie posiada ubezpieczenia komunikacyjnego, co w przypadku kolizji, znacznie utrudnia uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania.

 

Kierowcy i piesi często nie przestrzegają zasad ruchu drogowego, dlatego poruszanie się po drogach wymaga zachowania dużej ostrożności. Sugerujemy ograniczenie podróżowania samochodem po zmroku wyłącznie do sytuacji koniecznych. Istotnym zagrożeniem, szczególnie w nocy, są zwierzęta (krowy, owce, konie) bardzo często przeganiane przez drogę lub pozostawiane bez opieki w jej pobliżu. Dozwolona prędkość w terenie zabudowanym to 60 km/h, a w niezabudowanym 80 km/h.

 

W Gruzji występują samochodowe szlaki turystyczne o podwyższonym stopniu ryzyka. Dla przykładu droga w Tuszeti (do wsi Omalo), szczególne niebezpieczna jest za przełęczą, gdzie w godzinach popołudniowych często dochodzi do jej oblodzenia. Do niebezpiecznych dróg zalicza się również drogę z Uszguli do Lentechi. Drogi te są przejezdne tylko w miesiącach letnich. Nie zmienia to faktu, iż bywają one okresowo zamykane na okres nawet kilku tygodni.

Gruzińscy kierowcy nie są przyzwyczajeni do rowerzystów i motocyklistów na drogach, a ich brawura i ryzykowne zachowania są powszechne. Dla własnego bezpieczeństwa rowerzystom bezwzględnie zalecamy omijanie głównych tras na rzecz alternatywnych, nawet gdyby odbywało się to kosztem większej odległości lub gorszej jakości nawierzchni.
W szczególności dotyczy to długiego, słabo wietrzonego i wąskiego tunelu Rikoti (pod przełęczą oddzielająca Gruzję Zachodnią od Wschodniej) – możliwy objazd to zapasowa droga przez przełęcz nad tunelem lub równoległa droga przez Karagauli, w większości gruntowa. Kolejny niebezpieczny odcinek to autostrada Tbilisi – Gori. Alternatywą dla niej jest malownicza asfaltowa droga wzdłuż rzeki Mtkvari. Stanowczo odradzamy również przejazd rowerem „Gruzińską Drogą Wojenną” Tbilisi – Stepancminda (Kazbegi). Jest to główny szlak tranzytowy Kaukazu na osi północ-południe, w związku z czym natężenie ruchu, w szczególności TIR, jest wysokie. Jednojezdniowy charakter drogi, w połączeniu z brakiem pobocza, licznymi zakrętami, znacznymi przewyższeniami, częstym oblodzeniem i słabej jakości nawierzchnią, sprawiają, że trasa ta jest bardzo niebezpieczna dla rowerzystów. Droga ta również bywa okresowo zamykana dla ruchu kołowego (lawiny błotne, śnieżne).

WŁOCHY

Kierowcy pojazdów mechanicznych tymczasowo przebywający we Włoszech mogą prowadzić samochody na podstawie ważnego polskiego prawa jazdy.

Włoska policja, mając na uwadze bezpieczeństwo na drogach, dokonuje częstych kontroli przestrzegania przez kierowców zawodowych ograniczeń dotyczących maksymalnego czasu pracy, a także prawidłowości posiadanych przez nich dokumentów samochodowych oraz tych na przewożony towar.

Maksymalna dopuszczana prędkość na autostradach wynosi we Włoszech 130 km/h. Na niektórych autostradach trzypasmowych, a także tych z pasem awaryjnym limit prędkości został zwiększony do 150 km/h, jednak wyłącznie tam gdzie jest to wskazane i gdzie został zainstalowany tzw. „tutor” – tj. system wykrywający średnią prędkość na danym odcinku drogi.

Art. 172 Włoskiego Kodeksu Drogowego wymaga też, aby dzieci do 12 roku życia, bądź o wzroście poniżej 150 cm podróżowały obowiązkowo na odpowiednim siedzisku (instalowanym na tylnym siedzeniu), umożliwiającym użycie pasa bezpieczeństwa.

We Włoszech obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych na wszystkich stacjach benzynowych w godzinach 22.00-7.00.

Dodatkowo istnieje też zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 3.00-6.00 we wszystkich lokalach gastronomicznych (barach, hotelach, restauracjach) oraz tych, które są otwarte po 24.00, a w tych położonych przy autostradach – w godzinach 24.00-6.00.

UWAGA! Kierowcy zawodowi powinni przed wyjazdem do Włoch powinni odwiedzić stronę internetową włoskich autostrad (www.autostrade.it), w celu zapoznania się z kalendarzem dni wolnych, gdy samochody ciężarowe nie mogą poruszać się po tutejszych drogach.

Większość autostrad na terenie Włoch jest płatna. Należność uiszcza się bezpośrednio przy zjazdach z autostrad w konkretnych miejscowościach, bądź w pośrednich punktach poboru opłat. Istnieje możliwość dokonania płatności gotówką (w euro) oraz kartą płatniczą lub kredytową, bądź za pośrednictwem zdalnego systemu płatności „Telepass”.

Opłata zależna jest od klasy pojazdu. Więcej informacji na temat przepisów, podziału klas pojazdów, a także wysokości opłat przejazdowych obowiązujących na włoskich autostradach uzyskać można na stronie www.autostrade.it . Istnieje tam też możliwość obliczenia opłaty na konkretnej trasie. Strona dostępna jest w językach włoskim i angielskim.

Obowiązujące we Włoszech ograniczenia prędkości pojazdów o masie do 3,5 tony na drogach publicznych wynoszą odpowiednio:

– Obszar zabudowany: 50 km/h

– Obwodnice miejskie: 70 km/h

– Obszar niezabudowany: 90 km/h

– Drogi ekspresowe: 110 km/h

– Autostrady: 130 km/h (na oznaczonych autostradach trzypasmowych – 150 km/h)

Poza obszarem zabudowanym istnieje obowiązek używania świateł mijania przez całą dobę. Maksymalny limit stężenia alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila. Przeprowadzane są również kontrole na obecność innych substancji odurzających.

Od 19 stycznia 2013 roku zmieniły się przepisy dotyczące wymiany praw jazdy dla osób na stale zamieszkałych we Włoszech, które odnoszą się przede wszystkim do osób posiadających prawa jazdy ważne bezterminowo. Wprowadzone zmiany nakładały na posiadacza takiego dokumentu obowiązek wymiany na jego włoski odpowiednik (z określoną datą ważności) w terminie do 19 stycznia 2015 r. Posiadacz prawa jazdy ważnego bezterminowo, który uzyskał zameldowanie we Włoszech po 19 stycznia 2013 roku zobowiązany jest wymienić takie prawo jazdy w ciągu 2 lat od daty zameldowania. Wymiana taka nie wiąże się z koniecznością ponownego zdawania egzaminów do 2018 r.
Przy pobytach turystycznych nadal honorowane są polskie prawa jazdy zarówno ważne bezterminowo, jak i te ze wskazanym terminem ważności.
Zgodnie z włoskim kodeksem drogowym, kierowcy pojazdów zarejestrowanych za granicą są zobowiązani do natychmiastowego opłacenia mandatów nałożonych przez kompetentne służby za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. W przypadku niemożności wniesienia opłaty z jakichkolwiek przyczyn, samochód musi być pozostawiony na parkingu depozytowym, wyznaczonym przez nakładające karę służby. Kierowca jest w takim przypadku zobowiązany do pokrycia kosztów postoju pojazdu na parkingu. Mandat przyjęty i zapłacony jest równoznaczny z przyznaniem się do wykroczenia drogowego i powoduje brak możliwości odwołania się do wyższej instancji. W przypadku niesłusznego mandatu należy przyjąć mandat i złożyć kaucję na wymierzoną karę (stanowiącą de facto równowartość kwoty mandatu), a następnie złożyć odwołanie do Prefekta lub do Sędziego Pokoju nie później niż w ciągu 60 dni od daty wystawienia mandatu. Maksymalny limit dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Wydane w 2016 roku przepisy znacznie zaostrzyły kary dla sprawców wypadków drogowych, wprowadzając m.in. kategorię zabójstwa drogowego (spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu lub narkotyków bądź przy przekroczeniu dozwolonej prędkości powyżej 50 km/h). Za niektóre wykroczenia, jak znaczne przekroczenie prędkości, prowadzenie pod wpływem alkoholu i środków odurzających, zawracanie na autostradzie lub przed wjazdem na autostradę, oprócz kary pieniężnej grozi również zawieszenie ważności prawa jazdy. Po upływie terminu nałożonej kary, dokument można odebrać osobiście we właściwej miejscowo Prefekturze, lub jest on odsyłany do Konsulatu, który przekazuje go do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
Szczegółowe informacje dla kierowców zawodowych znajdują się na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.

Cło

GRUZJA

Do Gruzji można wwieźć leki wyłącznie niezbędne do osobistego leczenia w maksymalnej ilości 10 standardowych opakowań. Należy pamiętać, iż w przypadku leków zawierających substancje psychoaktywne, na granicy należy okazać kopię recepty oraz kopię certyfikatu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu wystawiającego receptę lekarza wraz z tłumaczeniami na język gruziński lub angielski. Recepta powinna zawierać informację o zalecanym dozowaniu leków przez pacjenta. Wwieźć można ilość leku wystarczającą na okres do 31 dni. Zwracamy uwagę, że niektóre leki dostępne w Polsce bez recepty, w Gruzji mogą być kwalifikowane jako środki odurzające i substancje psychotropowe. Jednocześnie uczulamy, że gruzińskie służby graniczne działają w tym zakresie bardzo restrykcyjnie. Okazanie leku na granicy z pytaniem, czy jego wwiezienie jest legalne, może prowadzić do przekazania sprawy do prokuratury i zasądzenia wysokiej grzywny.

Poniżej lista leków i substancji aktywnych, które wymagają okazania dodatkowej dokumentacji.

W tabeli w lewej kolumnie zaznaczone są dokumenty wymagane przy ich wwozie.

http://www.incb.org/documents/Psychotropics/guidelines/travel-regulations/2013-travellers-update/GEO_26_August_2014_Original_travellers_II_-_LTR_-_table.pdf

Więcej informacji o procedurze wwiezienia leków do Gruzji:

http://www.rs.ge/Default.aspx?sec_id=5982&lang=2#

Kwotę do 14.000 euro można wwieść bez deklaracji celnej

Gruzińskie przepisy ograniczają ilość wwożonej ilości alkoholu do 4 litrów. W drodze powrotnej warto pamiętać, iż zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, na obszar celny UE można wwieźć do kraju 1 litr alkoholu powyżej 22% (dotyczy to również 80-procentowego alkoholu etylowego) albo 2 litry alkoholu o mocy do 22%, dodatkowo 4 litry wina, 16 litrów piwa oraz do 200 sztuk papierosów.

WŁOCHY

Nie ma ograniczeń przy wwozie i wywozie pieniędzy, jednakże zgodnie z przepisami unijnymi, podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium Włoch są zobowiązani do zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki w kwocie równej lub wyższej niż 10.000 EUR (także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcjach, obligacjach, czekach podróżnych, itp.).
Zwierzęta domowe towarzyszące właścicielom w podróży do państw Unii Europejskiej muszą mieć paszporty, co jest wymogiem prawa unijnego. Do wyrobienia paszportu z emblematami UE potrzebne są dokumenty zawierające dane właściciela oraz informacje na temat zwierzęcia. Niezbędne jest także przedstawienie zaświadczenia o szczepieniach zwierzęcia i przebytych chorobach. Zwierzę musi mieć identyfikator w postaci elektronicznego chipu, którego numer i miejsce umieszczenia będą odnotowane w paszporcie. Paszporty wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Identyczne zasady obowiązują w podróżach z psami i kotami do sąsiednich państw nie należących do UE, ale mających te same standardy ochrony przed wścieklizną, tzn. do Watykanu i San Marino.

Przepisy prawne

GRUZJA

Przemyt, posiadanie oraz sprzedaż nawet najmniejszej ilości narkotyków lub środków psychotropowych są surowo karane (powszechnie stosuje się areszt tymczasowy).
W pozostałych przypadkach kodeks karny nie odbiega swoimi rozwiązaniami od standardów międzynarodowych.

WŁOCHY

Przestępstwa narkotykowe zagrożone są we Włoszech karą pozbawienia wolności w  wymiarze od roku do 22 lat oraz karą pieniężną. Nielegalny wwóz na terytorium Włoch papierosów produkcji zagranicznej jest zagrożony grzywną oraz karą pozbawienia wolności w wymiarze od dwóch do pięciu lat. Karane jest kupowanie sprzedawanych na ulicach podrabianych artykułów znanych marek światowych (nawet do 3000 euro). Na terytorium Republiki Włoskiej posiadanie i używanie gazu pieprzowego, bez stosownego zezwolenia, jest nielegalne.

Przydatne informacje

GRUZJA

Podczas rozmów z Gruzinami rekomendujemy unikania tematów politycznych, które mogą okazać się zarzewiem konfliktu. Należy mieć na uwadze, że niektóre postacie historyczne są inaczej oceniane w Polsce, a inaczej w Gruzji.

W Gruzji występują wciąż okresowe przerwy w dostawie prądu i wody, przede wszystkim, na prowincji.

W miastach, oprócz autobusów, środkiem komunikacji są kursujące po wyznaczonych trasach mikrobusy. Są one tanie, jednak dość często zdarzają się w nich kradzieże kieszonkowe.

Nie ma możliwości wymiany polskiej waluty na gruzińskie lari (GEL), w kantorach najczęściej wymieniane waluty to euro i dolar.

Większość gruzińskich urzędów pracuje od 10.00 do 18.00 (w niektórych jest godzinna przerwa między 13.00 a 14.00). Sklepy z reguły otwarte są w godz. 10.00-18.00 lub 20.00, sklepy spożywcze od 9.00 do 20.00, a często nawet do 23.00.

 

WŁOCHY

 • UWAGA! W związku ze stwierdzonymi na terenie Włoch przypadkami nieuczciwości miejscowych pracodawców, zatrudniających obywateli polskich przy sezonowym zbiorze owoców cytrusowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przestrzega przed korzystaniem z usług nielegalnych pośredników, zamieszczających oferty pracy w polskiej prasie i na stronach internetowych. Zaleca się, aby wyjazd do pracy za granicą poprzedziła weryfikacja rzetelności oferty zatrudnienia. Odradza się zawieranie umów z niesprawdzonymi firmami lub nielegalnymi pośrednikami, zarówno polskimi, jak i włoskimi, oferującymi wyjazdy do pracy sezonowej lub pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. Osoby, które skorzystają z takiej propozycji powinny się liczyć z możliwością wystąpienia problemów z otrzymaniem umówionej zapłaty oraz uzyskaniem innych, niezbędnych świadczeń pracowniczych. Wysoce ryzykowny jest również samodzielny przyjazd do Włoch w celu podjęcia pracy, bez dokładnego zapoznania się z zasadami i warunkami zatrudnienia, wcześniejszego uzgodnienia sprawy z przyszłym pracodawcą, znajomości przynajmniej podstaw języka włoskiego oraz bez finansowego zabezpieczenia umożliwiającego pokrycie kosztów powrotu do kraju w przypadku nie znalezienia pracy. Osoby, które uzyskają zatrudnienie winny zawrzeć umowę o pracę na piśmie.
 • W razie wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji należy zadzwonić na numer alarmowy 112. Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliższym komisariacie policji lub karabinierów. Protokół będzie potrzebny do uzyskania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jak najszybciej należy zastrzec zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe. W razie utraty paszportu lub innego dokumentu należy zgłosić to policji i jak najszybciej skontaktować się z polską placówką.

Inne wyprawy dla Ciebie

Chiny Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Chiny

Namibia 🇳🇦 Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Namibia 🇳🇦

Galapagos & Ekwador Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Galapagos & Ekwador

Mogą Cię też zainteresować

Zarezerwuj miejsce
Aby wysłać wiadomość, zapoznaj się z Informacją RODO
Uzupełnij formularz lub napisz na adres: biuro@goforworld.com