• Cel podróży

 • Wyjazd

  11 grudnia 2019
 • Powrót

  15 grudnia 2019
 • Odliczamy do wyprawy

  28 dni 14 godzin
 • Liczba dni

  5 dni
 • Cena z biletem

  11 500 PLN
Zarezerwuj miejsceZobacz plan podróży

Cena zawiera

 • Bilety lotnicze
 • Zakwaterowanie w drewnianej chatce w pokojach 2-osobowych
 • Transfery na miejscu
 • Pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie)
 • Ubezpieczenie
 • Opiekę przewodników
 • Wszystkie atrakcje zawarte w programie
 • Wypożyczenie kombinezonów śnieżnych i niezbędnego ekwipunku (stroje zimowe, buty, rękawice) na całość pobytu

Cena nie zawiera

Dodatkowych atrakcji nie zawartych w programie

Jadą z nami

Zaprzęgi husky, safari śnieżne, polowanie na zorzę polarną, spacer w rakietach śnieżnych… Laponia rozgrzewa serce, choć nazywamy ją krainą lodu.

Przed nami wielka przygoda i mnóstwo dobrej zabawy! A to wszystko w przecudnej, śnieżnej scenerii. Czy wiecie, że w 1996 Laponia została wpisana na listę UNESCO?

Naszą bazą noclegową będzie klimatyczna, tradycyjna, drewniana chatka. Położona na uboczu, pozwoli poczuć, jakby kawałek pięknej Laponii należał tylko do nas. Jest w pełni wyposażona, a przestrzeń wykorzystana jest bardzo wydajnie, co pozwala zarówno na relaks, jak fajną integrację. Wszystkie atrakcję będziemy mieć na wyciągniecie ręki.

 

 

Chatka składa się z pokoi 2-osobowych z łazienkami. Nie zabraknie, oczywiście, salonu z kominkiem, gdzie będzie można się ogrzać po całym dniu śnieżnych wrażeń. Wspólna kolacja przy jednym stole, podczas której serwowany będzie lokalny specjał, renifer, na pewno pozostanie w naszej pamięci na długo.

 

Ważne informacje

Wjazd i pobyt

Polska i Finlandia są członkami układu Schengen, co m. in. oznacza zniesienie kontroli na granicznych w ruchu osobowym między obydwoma państwami.

Dokumentem podróży uprawniającym obywateli Polski do wjazdu i pobytu na terytorium Republiki Finlandii jest paszport bądź dowód osobisty, przy czym zaleca się posiadanie paszportu. Nie ma obowiązku rejestracji pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy.

W przypadku pobytu przez okres dłuższy niż trzy miesiące należy zwrócić się do oddziału urzędu imigracyjnego właściwego dla miejsca zamieszkania w Finlandii, w celu dokonania rejestracji (http://www.migri.fi/frontpage). Do dokonania rejestracji potrzebny jest polski paszport lub dowód osobisty oraz potwierdzenie charakteru pobytu w Finlandii: w przypadku pracowników – zaświadczenie od pracodawcy o istniejącym stosunku pracy, w przypadku osób samozatrudnionych – informacja o samozatrudnieniu, w przypadku studentów – zaświadczenie z uczelni oraz informacja o posiadanym ubezpieczeniu, w przypadku innych osób – informacja o posiadanych środkach utrzymania.

Osobom, które dokonały rejestracji swojego pobytu na policji, zamierzającym pozostać w Finlandii na stałe lub przez okres ponad roku, proponuje się rozważenie dokonania wpisu do rejestru ewidencji ludności prowadzonego przez urzędy Maistraatti w celu otrzymania fińskiego numeru identyfikacji ludności. Posiadanie fińskiego numeru identyfikacji ludności umożliwia załatwienie wielu spraw w urzędach, założenie konta w banku, jak również wymagane jest w przypadku korzystania z publicznej opieki zdrowotnej. Więcej informacji:

http://www.maistraatti.fi/en/Services/place_of_domicile_and_population_data/Basic-information

Bezpieczeństwo

W Finlandii obowiązuje drugi (w czterostopniowej skali) stopień zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że prawdopodobieństwo zamachu terrorystycznego jest – zdaniem władz miejscowych – podwyższone. Zagrożenie terrorystyczne wiązać się może z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak np. wzmożona obecność policji w miejscach publicznych. W związku z powyższym zaleca się zachowanie ostrożności w miejscach publicznych, monitorowanie komunikatów władz porządkowych i bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń.

Poziom przestępczości w Finlandii jest średni. Należy uważać na coraz częstsze kradzieże kieszonkowe zwłaszcza w dużych centrach handlowych, na dworcach, w zaludnionych centralnych punktach miast i podczas imprez masowych.

Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliższym komisariacie policji. Protokół policyjny będzie potrzebny do uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Jak najszybciej trzeba zastrzec zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe. W przypadku utraty paszportu lub dowodu osobistego należy nie tylko zgłosić zdarzenie na policję, lecz także skontaktować się z Ambasadą RP w celu zgłoszenia utraty tych dokumentów i w razie potrzeby wydania paszportu tymczasowego na powrót do Kraju.

Numer 112 to numer telefonu alarmowego służącego do kontaktowania się w nagłych wypadkach z policją, pogotowiem i strażą pożarną.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Zdrowie

Osoby ubezpieczone w polskim Narodowym Funduszu Zdrowia podróżujące po Finlandii lub przebywające w niej czasowo (np. studenci), mają prawo do skorzystania w nagłych przypadkach z fińskiej publicznej opieki medycznej na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (karta EKUZ), którą można otrzymać przed wyjazdem w placówce NFZ. Posiadacze EKUZ przebywający w Finlandii czasowo (studenci) co do zasady uprawnieni są również do korzystania z takich świadczeń zdrowotnych, bez wykonania których istniałoby ryzyko pogorszenia stanu zdrowia, jak np. leczenie chorób przewlekłych. Kwestie te w każdym przypadku podlegają indywidualnej ocenie.

Osoby pracujące lub prowadzące działalność gospodarczą w Finlandii, uprawnione są do skorzystania z opieki zdrowotnej w Finlandii na podstawie karty S-1, którą można otrzymać w oddziałach NFZ po przedstawieniu niezbędnych dokumentów. Warunkiem korzystania z opieki zdrowotnej jest w tym przypadku dokonanie zgłoszenia do fińskiej instytucji ubezpieczeń społecznych (KELA) polskiej karty S-1.

Polak przyjeżdżający do Finlandii będzie miał prawo tylko do takich samych bezpłatnych świadczeń medycznych, jak obywatel tego kraju. Należy pamiętać, że w Finlandii osoby ubezpieczone obowiązuje częściowa odpłatność za korzystanie z pomocy medycznej (np. kilkadziesiąt euro za wizytę lekarską lub za każdy dzień pobytu w szpitalu) oraz odpłatność za kupowane lekarstwa. Wydatki te pokrywa osoba, której udzielana jest pomoc medyczna.

Osobom nieubezpieczonym w NFZ zaleca się wykupienie w Polsce przed wyjazdem zagranicznym specjalnego ubezpieczenia ze względu na ewentualnie bardzo wysokie koszty leczenia w Finlandii. W razie hospitalizacji lub transportu chorego do Polski pełny koszt kompleksowej opieki lekarskiej jest znaczny. Koszt wizyty lekarskiej wynosi około 80-100 euro, a doba w szpitalu kosztuje około 200 euro (nie licząc badań, leków, zabiegów itp.).

Informacje dla kierowców

Prawo jazdy:

Obywatele polscy mogą posługiwać się podczas czasowego pobytu w Finlandii polskim prawem jazdy. Osoby przebywające w Finlandii na stałe powinny wymienić prawo jazdy na fińskie. Wniosek w sprawie wymiany prawa jazdy składa się osobiście w komisariacie policji. Co do zasady wymagane jest złożenie ważnego prawa jazdy, 2 fotografii oraz (w niektórych przypadkach) zaświadczenia lekarskiego.

Rejestracja, ubezpieczenie i przeglądy techniczne:

Co do zasady osoby przyjeżdżające do Finlandii na stałe powinny zarejestrować swój pojazd w Finlandii w ciągu 6 miesięcy od przyjazdu. Na wniosek właściciela pojazdu okres ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy. Pojazdem na zagranicznych numerach rejestracyjnych nie może kierować osoba zamieszkała na stałe w Finlandii, o ile właściciel pojazdu lub członek jego rodziny nie towarzyszy jako pasażer.

Osobom podróżującym przez Finlandię do Rosji korzystającym z samochodów będących przedmiotem leasingu doradzamy zabranie ze sobą stosownego upoważnienia firmy leasingowej. Samochody wynajmowane w krajach Unii Europejskiej (np. Avis, Hertz) nie mogą bez stosownego upoważnienia wjeżdżać do Rosji.

Istnieje obowiązek przeprowadzania przeglądów pojazdów po trzech i pięciu latach od ich rejestracji, a następnie co rok.

Zasady ruchu drogowego:

Jazda na światłach mijania jest obowiązkowa przez cały rok.

W okresie zimowym, tj. od 1 grudnia do końca lutego, kierowcy mają obowiązek jazdy na oponach zimowych, jednak zaleca się używanie ich również jesienią i wiosną ze względu na oblodzenia i zalegający śnieg. W okresie zimowym dopuszcza się używanie opon z metalowymi kolcami.

Na nieoznakowanych skrzyżowaniach dróg i ulic obowiązuje bezwzględne pierwszeństwo dla jadących z prawej strony. W Finlandii jest znacznie więcej niż w Polsce skrzyżowań równorzędnych (tj. bez oznakowania pierwszeństwa).

Obowiązuje zakaz używania przez kierowcę telefonu komórkowego, również podczas zatrzymania się w ruchu ciągłym, np. na czerwonym świetle. Dopuszczalne jest natomiast prowadzenie rozmowy przez zestaw głośno mówiący.

Wszyscy pasażerowie zobowiązani są zapinać pasy bezpieczeństwa (również na tylnych siedzeniach). Dzieci o wzroście poniżej 135 cm mogą być przewożone jedynie w fotelikach samochodowych.

Ze względu na częste i tragiczne w skutkach kolizje ze zwierzyną leśną (łosie na terenie całego kraju, a na północy renifery) należy zachować szczególną ostrożność na trasach poza terenem zabudowanym. O zderzeniu z łosiem, reniferem lub innym dużym zwierzęciem należy powiadomić policję (bezpłatne numery 112 lub 10022).

Policja skrupulatnie kontroluje trzeźwość kierowców. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5 promila (0,22 promila w wydychanym powietrzu). Kierujący, u których wykryto poziom alkoholu we krwi wyższy niż 0,5 promila, niejednokrotnie są zatrzymywani w areszcie. Osobom prowadzącym samochód pod wpływem alkoholu grozi kara pozbawienia wolności do 6 miesięcy i zakaz prowadzenia pojazdu obowiązujący do 5 lat. Również użyczenie pojazdu osobie pozostającej pod wpływem alkoholu podlega karze.

Samochody, gdy nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych, można parkować jedynie po prawej stronie drogi (tj. zgodnie z kierunkiem jazdy obowiązującym przy danej krawędzi jezdni), z wyjątkiem ulic jednokierunkowych. Co do zasady obowiązuje zakaz parkowania na chodnikach.

Użycie klaksonu dopuszczalne jest jedynie w sytuacji zagrożenia.

Obowiązują różne dopuszczalne prędkości w sezonie letnim i zimowym. Co do zasady w mieście nie należy przekraczać prędkości 50 km/h, poza terenem zabudowanym – 100 km/h latem i 80 km/h zimą, a na autostradach – 120 km/h latem i 100 km/h zimą.

Bezwzględnie należy ustępować pierwszeństwa pieszym oraz rowerzystom. Wykroczenia w tym zakresie są surowo karane przez policję.

Użyteczne informacje:

Parkowanie. Na bezpłatnych parkingach w miastach powszechnie stosuje się zegar parkingowy, na którym ustawia się godzinę przyjazdu z dokładnością do pół godziny naprzód. O obowiązku tym informują tablice umieszczone pod znakami, które często podają też maksymalny czas parkowania w danym miejscu. W przypadku wskazania na tablicy godzin, w których wymagane jest wystawienie zegara parkingowego, godziny ujęte w nawias odnoszą się do sobót, a oznaczone kolorem czerwonym – do niedziel i świąt. Zegary parkingowe można kupić na stacjach benzynowych lub w kioskach z prasą (R-kioski).

Motocykle. Motocyklistów dotyczą te same przepisy ruchu drogowego, co poruszających się innymi środkami transportu. Kierujący i pasażer muszą mieć na głowach kaski.

Rowerzyści. Rowerzystów obowiązuje używanie kasku.

Piesi. Piesi po zmroku powinni stosować światła odblaskowe, również na terenach zabudowanych i oświetlonych drogach.

Kolizje i wypadki. W razie kolizji drogowej lub kradzieży zaleca się zawsze wezwać policję (bezpłatny telefon alarmowy 112). Protokół sporządzony przez policję jest potrzebny do uzyskania odszkodowania od ubezpieczenia.

Autostrady. Korzystanie z dróg, autostrad i mostów w Finlandii jest bezpłatne.

Paliwo. Tankowanie paliwa nieprzeznaczonego do napędzania silników samochodowych (olej opałowy itp.) lub powodującego zanieczyszczenie środowiska podlega wysokiej grzywnie (mandaty do wysokości 8 000 EUR). W Finlandii nie ma stacji LPG.

Mandaty i grzywny:

Grzywny nakładane na kierowców uchybiających przepisom są niejednokrotnie bardzo wysokie (nawet rzędu kilku tysięcy euro). Na ogół jedyną możliwością zmiany wysokości mandatu lub jego uchylenia jest wniesienie odwołania do właściwego urzędu zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji o ukaraniu grzywną.

Cło

Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Turyści podlegają jednak ograniczeniom dotyczącym przewożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i niepodlegających odsprzedaży.

Posiadanie i przywóz wyrobów alkoholowych oraz tytoniowych przez osoby poniżej 18 roku życia jest zabronione. Osoby pomiędzy 18 a 20 r. ż. mogą posiadać i przywozić wyłącznie wyroby o zawartości mniejszej niż 22% alkoholu.

Na teren Finlandii można wwieźć towary do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają ilości:

wyroby tytoniowe: 200 szt. papierosów, 50 szt. cygar, 250 g. tytoniu;
wyroby alkoholowe: 20 l mocnych napojów alkoholowych (co najmniej 22% zawartości alkoholu w napoju), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa oraz 10 litrów innych napojów alkoholowych;
paliwo: nie więcej niż 10 l paliwa transportowanego poza bakiem pojazdu (np. w kanistrze).
Istnieje obowiązek zadeklarowania wwożonych kwot pieniężnych, jeśli są one wyższe niż 10 000 EUR.

Wyspy Alandzkie nie stanowią części obszaru unii celnej, dlatego w przypadku przywozu produktów na Wyspy Alandzkie lub ich wywozu z tego terytorium obowiązują inne limity: 4 l wina, 16 l piwa, 1 l napoju o zawartości przekraczającej 22% alkoholu oraz 2 l innego alkoholu.

Inne obostrzenia:

Surowo zabroniony jest przywóz narkotyków.

Przewóz broni palnej i amunicji możliwy jest w celach łowieckich lub w związku z udziałem w imprezach sportowych i rekreacyjnych. Niezbędne jest do tego posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej, wpisanie do niej broni oraz uwiarygodnienie celu podróży z bronią.

Zabrania się wwożenia określonych gatunków roślin (świdośliwka, głóg, drzewa jabłoni i gruszy) i zwierząt, w tym gatunków zagrożonych wyginięciem, jak również pewnych rodzajów broni białej (sztylet, kastet) i antyradarów. Pewnym ograniczeniom podlega przywóz leków, zwłaszcza zawierających substancje narkotyczne. Dodatkowe informacje dotyczące fińskich przepisów celnych można uzyskać w fińskim urzędzie celnym: National Board of Customs, Erottajankatu 2, 00120 Helsinki, tel. 00358 9 6141, http://www.tulli.fi/fi/ (strona w języku fińskim, szwedzkim i angielskim).

Psy i koty wwożone do Finlandii powinny mieć identyfikator lub czytelny tatuaż (jeśli został on wykonany przed 3 lipca 2011 r., w innym przypadku wymagany jest identyfikator). Zwierzęta podlegają obowiązkowi szczepienia przeciw wściekliźnie dokonanego nie wcześniej niż w 12 tygodniu życia i nie później niż 21 dni przed przyjazdem do Finlandii. Psy powinny zostać dodatkowo poddane zapobieganiu lub leczeniu bąblowca (Echinococcus) w okresie od 1 do 5 dni przed wjazdem zwierzęcia do Finlandii. Zwierzę musi mieć przy sobie tzw. paszport zwierzęcia (pet passport) wydawany i uzupełniany przez weterynarza. Władze fińskie zalecają, by nie przywozić do Finlandii zwierząt nieszczepionych lub przed ukończeniem przez nie 16 tygodnia życia. Bliższe informacje:.

https://www.evira.fi/en/animals/import-and-export/eu-countries-norway-and-switzerland/dogs-cats-and-ferrets/dogs-cats-and-ferrets-eu-countries/

Przydatne informacje

Przepisy prawne

Policja i służby celne w Norwegii mają znacznie szerszy zakres uprawnień w stosunku do cudzoziemców niż odpowiednie służby w Polsce. W szczególności uprawnione są do kontrolowania pojazdów i osób nie tylko na przejściach granicznych, ale również na terenie całego kraju i w każdej sytuacji. Nielegalna praca i handel, jak również wwóz narkotyków i przemyt produktów alkoholowych traktowane są bardzo surowo. Odnotowuje się przypadki konfiskaty pieniędzy i przedmiotów, jeśli zachodzi podejrzenie, że zostały uzyskane w wyniku nielegalnej pracy bądź działalności handlowej. Niezapłacenie wymierzonej kary grzywny za naruszenie przepisów drogowych lub celnych może spowodować wymierzenie kary aresztu. Noszenie w miejscu publicznym noża lub ostrych narzędzi, których długość ostrza przekracza 7 cm, traktowane jest przez policję na równi z posiadaniem broni. W związku z tym na ich posiadanie wymagane jest stosowne zezwolenie władz miejscowych. Przed wwozem do Norwegii gazu łzawiącego lub innych przedmiotów mogących być uznane za niebezpieczne należy skontaktować się z policją norweską. W przypadku naruszenia obowiązującego prawa karnego i zatrzymania przez policję należy pamiętać o podstawowych prawach cudzoziemca. Są to: prawo do tłumacza, prawo do pomocy adwokata i prawo do kontaktu z konsulem. Wykaz praw aresztowanego dostępny jest na stronie policji.

System opieki nad małoletnimi

Przed wyjazdem do Norwegii rodziców z dziećmi wskazane jest zapoznanie się z norweskim system opieki nad małoletnimi. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie Ambasady RP w Oslo: http://www.oslo.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/opieka_nad_maloletnimi/ .

Przydatne informacje

Łowienie ryb – dozwolone jest po wykupieniu pozwolenia ważnego na dane województwo – można je kupić w fińskich kioskach z prasą i rzeczami codziennego użytku (R-kioski) oraz na większości stacji benzynowych. Na zbieranie grzybów i owoców leśnych na własny użytek nie są potrzebne zezwolenia.

Kleszcze – w okresie od maja do września należy zachować ostrożność przy spacerowaniu po lasach i gęstych zagajnikach ze względu na ryzyko ukąszenia przez kleszcze.

Żeglarze przybywający do Finlandii powinni zwrócić uwagę na liczne podwodne skały. Zaleca się cumowanie łodzi na przystaniach. Cumowanie poza przystaniami jest dozwolone tylko w miejscach nie zajętych przez domy letniskowe (lub za zgodą ich właścicieli).

Informacja telefoniczna – pod numerem 118 można uzyskać informacje o numerach telefonów instytucji i osób prywatnych. Operator może połączyć bezpośrednio z danym numerem.

Liczne użyteczne informacje dostępne są na stronach internetowych: www.infopankki.fi, oraz www.suomi.fi.

GaleriaInne wyprawy dla Ciebie

Galapagos & Ekwador Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Galapagos & Ekwador

Namibia ➡ Wodospady Wiktorii Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Namibia ➡ Wodospady Wiktorii

Chiny Adventure 2020 Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Chiny Adventure 2020

Mogą Cię też zainteresować

Zarezerwuj miejsce
Aby wysłać wiadomość, zapoznaj się z Informacją RODO
Uzupełnij formularz lub napisz na adres: biuro@goforworld.com

1

Dzień 1

Wylot z Warszawy.
Po dotarciu na miejsce, od razu ruszymy do naszej chatki, gdzie czekać już będzie na nas kolacja. Na stole pojawi się lokalny przysmak – renifer. Później skoczymy do lokalnego pubu, by zasmakować klimatu Laponii.

Nocleg w chatce.

2

Dzień 2

Dzień zaczniemy od solidnego śniadania, bo będziemy potrzebowali dziś sporo energii.

Zaraz potem wypożyczymy odpowiednie stroje i ruszamy na farmę husky, których nie brakuje w Laponii. Ta rasa psów jest wręcz uzależniona od biegania!

PIN

Czeka nas ekscytująca przejażdżka zaprzęgiem! Na miejscu będziemy mogli liczyć na gorące napoje i przekąski. To jednak nie koniec atrakcji. Po lunchu założymy rakiety śnieżne i zapolujemy na zorzę polarną – piękną wizytówkę północy.

pin

Dzień pełen mocnych wrażeń zakończymy niezapomnianą kolacją w leśnej chatce. Gdy nieco odetchniemy, wrócimy do wioski na nocleg.

3

Dzień 3

Po śniadaniu czeka nas niebywała frajda, o której długo będziecie pamiętać – safari na skuterach śnieżnych! Prędkość, cudowne widoki i białe szaleństwo – emocje gwarantowane.

pin

Lunch zjemy w drewnianej chatce. Przyda się również chwila oddechu. Pora na relaks! Zrobimy to jednak w lokalnym stylu. Skorzystamy z typowej fińskiej sauny Avanto z możliwością wskoczenia do przerębla. Niezapomniane wrażenie!

pin

Dzień zakończymy kolacją, a chętni będą mogli zostać w pubie, by biesiadować i wspominać niezwykły dzień.

4

Dzień 4

Po śniadaniu czeka nas pierwsza atrakcja – nauka jazdy na nartach biegowych. Ludzie w tej części świata uprawiają ten sport praktycznie od urodzenia, a dobre wyniki w zawodach są dla Finów prawdziwą narodową dumą. Postaramy się poczuć te emocje.

pim

Laponia to kraina lodu, dlatego nie możemy pominąć wspaniałej atrakcji, jaką jest Lainio Snow Village – hotel wykuty w lodzie! Robi wrażenie nawet na Lapończykach!

pin

Po lunchu będziemy mieli chwilę dla siebie.
Wieczorem zjemy kolację w lokalnej restauracji, specjalizującej się w daniach z renifera i tradycyjnej fińskiej kuchni.

Powrót do chatki na nocleg.

5

Dzień 5

Po śniadaniu żegnamy się z piękną Laponią i ruszamy na lotnisko. Powrót do Polski.