• Cel podróży

 • Wyjazd

  10 marca 2019
 • Powrót

  14 marca 2019
 • Odliczamy do wyprawy

  Zakończono
 • Liczba dni

  5 dni
 • Cena z biletem

  4 300 PLN
Brak miejscZobacz plan podróży

Cena zawiera

 • Bilet lotniczy – standard basic (tylko bagaż podręczny – możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego)
 • Transport na miejscu
 • Przewodnika i opiekuna w osobie Karola Wójcickiego
 • Noclegi w pokojach dwuosobowych lub trzyosobowych z oddzielnymi łóżkami ze śniadaniami w dwóch miejscach w jednym z hoteli brak śniadania a w jednym z miejsc wspólna łazienka
 • Wszystko związane z tematyką zorzy

Cena nie zawiera

 • Wyżywienia (poza śniadaniami w hotelach)
 • Dopłaty do pokoju jednoosobowego
 • Atrakcji nie zawartych w programie

Jadą z nami

Islandia to znakomite miejsce do obserwacji zorzy polarnej. Duża szerokość geograficzna wyspy sprawia, że łatwo tam o obserwacje tego niezwykłego zjawiska. Tańczące światła na nocnym niebie przepięknie komponują się z nieziemskimi widokami islandzkiego krajobrazu. Właśnie dlatego jedne z najpiękniejszych fotografii zorzy pochodzą właśnie z Islandii. Ruszacie z nami?

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Post udostępniony przez Karol Wójcicki (@karol.wojcicki)

Ważne informacje

Wjazd i pobyt

Obywatele RP korzystają z prawa do swobodnego przepływu ludności w ramach UE/EOG. Z uwagi na przynależność Polski i Islandii do strefy Schengen zniesiono kontrolę dokumentów uprawniających do podróży na granicach lądowych i morskich. Stan ten nie zwalnia jednak obywateli polskich od obowiązku posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego, który na życzenie odpowiednich władz należy okazać.
Obywatele polscy mogą przebywać na terenie Islandii bez konieczności posiadania zezwolenia na pobyt i rejestracji do 3 miesięcy. Podjęcie pracy lub przedłużenie pobytu wiąże się z obowiązkiem dokonania rejestracji w Narodowym Rejestrze (www.skra.is).
Nie ma obowiązku meldunkowego w przypadku pobytu turystycznego.

Bezpieczeństwo

Islandia jest krajem bezpiecznym, w którym nie istnieje szczególne zagrożenie przestępczością.

Zdrowie

W Islandii nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Szczepienia przed przyjazdem nie są obowiązkowe. Obywatele RP objęci systemem ubezpieczenia (NFZ) w kraju mają zagwarantowany dostęp do pomocy medycznej na terenie Islandii w nagłych przypadkach na takich samych zasadach jak osoby objęte islandzkim systemem ubezpieczenia zdrowotnego – po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym do Islandii zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, ew. następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz transport chorego do kraju. Szczegółowe informacje o EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl.
W Islandii uzyskanie porady medycznej związane jest z opłaceniem tzw. udziału własnego (opłata zryczałtowana nie podlegająca refundacji). Dotyczy to również osób objętych islandzkim systemem ubezpieczenia. Koszty leczenia w Islandii dla osoby nie ubezpieczonej są bardzo wysokie.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń. Należy jednak pamiętać o surowości klimatu, bardzo dużych odległościach między obszarami zamieszkanymi oraz gwałtownych zmianach warunków atmosferycznych niezależnie od pory roku. W Islandii jest wiele dróg nie utwardzonych, szutrowych, często są one bardzo wąskie (na szerokość jednego samochodu), dotyczy to również mostów. Zalecana jest więc daleko idąca ostrożność podczas jazdy samochodem. Drogi w górach w środkowej części Islandii mają nawierzchnię szutrową, nieutwardzoną. Wiele dróg w górach jest otwarta tylko w okresie letnim. Do poruszania się po nich niezbędny jest samochód terenowy z napędem na cztery koła i wysokim zawieszeniem. Zalecana jest jazda w grupach (dwa, trzy samochody). Przed planowaną podróżą samochodem w rejonach górskich należy zapoznać się z informacją o stanie dróg na stronie internetowej Urzędu Drogowego: (www.vegagerdin.is/english/). Obowiązują wysokie mandaty za przekroczenie prędkości oraz tzw. jazdę “off-road” poza wyznaczonymi miejscami.

Informacje dla kierowców

Podczas pobytu o charakterze turystycznym honorowane jest polskie prawo jazdy (maksymalnie przez 6 miesięcy). Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok i używanie pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu. Dzieci (dotyczy to również niemowląt) przewożone są w specjalnych fotelikach. W okresie zimowym bezwzględnie wymagane są opony zimowe, a w szczególnie trudnym terenie również łańcuchy. Dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/godz., 80 km/godz. na drogach o utwardzonej nawierzchni poza obszarem zabudowanym i 90 km/godz. na drogach asfaltowych poza obszarem zabudowanym. Islandzkie prawo zabrania jazdy samochodem poza wyznaczonymi drogami.

Cło

Islandia nie jest w pełni objęta unią celną, dlatego też obowiązują tu inne niż w Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwozu towarów przez turystów. Bez cła i innych podatków można wwieźć do Islandii, oprócz rzeczy osobistych potrzebnych na czas podróży:

– żywność (do 3 kg o wartości zakupu nie przekraczającej równowartość 25.000,- ISK (ok. 750,- PLN), z wyjątkiem surowych produktów żywnościowych),

– napoje alkoholowe w następujących kombinacjach:
1 litr alkoholu o zawartości alkoholu powyżej 21% oraz 1 litr wina oraz 6 litrów piwa, lub
1 litr alkoholu o zawartości alkoholu powyżej 21% oraz 9 litrów piwa, lub
1,5 litra wina i 9 litrów piwa, lub
3 litra wina i 6 litrów piwa, lub
12 litrów piwa.

– 200 szt. papierosów lub 250 g innych wyrobów tytoniowych,

Uwaga: napoje alkoholowe mogą wwozić osoby, które ukończyły 20 rok życia, wyroby tytoniowe i papierosy osoby, które ukończyły 18 rok życia.

Przedmioty, których wwóz podlega ograniczeniom lub wymaga posiadania pozwolenia:

– telefony i inne wyposażenie telekomunikacyjne (nie dotyczy telefonów komórkowych GSM posiadających naklejkę CE lub jednego telefonu komórkowego GSM nie posiadającego naklejki CE ),

– dozwolony jest wwóz sprzętu i odzieży wędkarskiej oraz sprzętu i odzieży do jazdy konnej wcześniej używanego poza terenem Islandii (za wyjątkiem skórzanych siodeł, uzd, uździenic i batów/palcatów), pod warunkiem przedstawienia organom celnym zaświadczenia upoważnionych służb innych państw o wykonanej dezynfekcji. W przypadku nie posiadania stosownego zaświadczenia, przedmioty te będzie można wwieźć po dokonaniu uprzedniej dezynfekcji na koszt ich posiadacza),

– broń i amunicja (wwożenie tego typu przedmiotów jest dozwolone na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwy organ islandzkiej policji). Posiadacz europejskiego pozwolenia na broń, może bez odrębnego pozwolenia wwieźć broń wyszczególnioną w tym dokumencie, o ile planowany pobyt w Islandii nie przekracza trzech miesięcy,

– zwierzęta domowe (wwóz jest możliwy tylko na podstawie pozwolenia wydanego przez MAST, islandzki urząd sanitarno-weterynaryjny, które jednocześnie obliguje do odbycia kwarantanny),

– dozwolony jest wwóz przez podróżnego niezbędnych lekarstw, w ilości wystarczającej na okres do 100 dni. Funkcjonariusz służby celnej może zażądać okazania stosownego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego konieczność stosowania danych lekarstw,

– dozwolony jest wwóz bez specjalnego pozwolenia: kwiatów ciętych do 25 szt., dozwolony jest również wwóz z Europy bez specjalnego pozwolenia w nienaruszonych opakowaniach producenta (w ilości ogółem do 2 kg): nasion, cebulek, kłączy, korzeni roślin, itp. oraz nie więcej niż 3 sadzonek roślin w doniczkach,

Przedmioty, których wwóz jest zabroniony:

– narkotyki i środki odurzające,

– tytoń do żucia i tabaka,

– surowe produkty żywnościowe: np. mięso i wędliny nie poddane przegotowaniu – zakaz dotyczy również suszonego, wędzonego, solonego mięsa i innych suszonych produktów żywnościowych, niepasteryzowane mleko i wyroby mleczne, surowe jaja, itp.

– różnego rodzaju broń, w tym noże i sztylety o ostrzu przekraczającym 12 cm, noże sprężynowe, kastety, pałki, kusze, kajdanki, itp.

Obowiązkiem turysty jest zgłoszenie służbom celnym przedmiotów, których wwóz objęty jest ograniczeniem lub zakazem.

Osoba wjeżdżająca do Islandii lub opuszczająca ten kraj jest obowiązana zgłosić służbom celnym posiadane środki finansowe w gotówce przekraczające równowartość 10 tys. EUR.

Można uzyskać zwrot podatku VAT za zakupione w wyznaczonych sklepach towary przeznaczone do użytku poza granicami Islandii. Podstawą do ubiegania się o zwrot VAT przy wyjeździe z Islandii jest wydany przez sklep specjalny druk Tax Free, dowód zapłaty za towar, okazanie zakupionych przedmiotów w stanie nienaruszonym w zaplombowanym przez obsługę sklepu opakowaniu oraz dokument podróży.

Szczegółowe informacje w języku angielskim na stronie www.tollur.is

Nie ma możliwości przywozu psa, kota czy fretki na podstawie tzw. europejskiego paszportu. Obowiązkowe jest uzyskanie zezwolenia na wwóz zwierzęcia do Islandii i zamówienie kwarantanny przed przyjazdem. Szczegółowe informacje na temat wwozu zwierząt można uzyskać w:

– Urzędzie ds. Żywności i Weterynarii: Icelandic Food and Veterinary Authority, Office of import and export, Stórhöfði 23, 110 Reykjavík, tel. +354 530 4800, fax. +354 530 4801, e-mail: mast@mast.is, strona internetowa: http://www.mast.is/english/frontpage/import-export/import/liveanimals/

– Ministerstwie Rybołówstwa i Rolnictwa: Ministry of Fisheries and Agriculture, Chief Veterinary Office, Skulagata 4, 150 Reykjavik, tel. 00354 545 83 00, faks 00354 552 11 60, strona internetowa http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is

Przepisy prawne

Policja i służby celne w Islandii mają bardzo szeroki zakres uprawnień. W szczególności uprawnione są do kontrolowania pojazdów i osób nie tylko na przejściach granicznych, ale również na terenie całego kraju i w każdej sytuacji. Noszenie w miejscu publicznym noża lub ostrego narzędzia o długości ostrza ponad 7 cm jest traktowane przez policję na równi z posiadaniem broni. W związku z tym na jego posiadanie wymagane jest specjalne zezwolenie miejscowych władz. W przypadku konfliktu z prawem karnym i zatrzymania przez policję każdy cudzoziemiec ma prawo do tłumacza i bezpłatnej pomocy adwokackiej.

Przydatne informacje

 • Islandia jest krajem o niezwykle czystej wodzie. Woda zimna z kranów nadaje się do spożycia bez przegotowania.
 • Działa zintegrowany system alarmowy policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Numer telefonu – 112.
 • Aktualne informacje w języku polskim o warunkach życia na Islandii można znaleźć na stronie http://www.mcc.is/polszczyzna/
 • Przy wymianie waluty urzędnik bankowy ma prawo poprosić o okazanie dokumentu tożsamości. O taki dokument może być również poproszona osoba dokonująca płatności kartą płatniczą lub kredytową wydaną poza Skandynawią.
 • Należy pamiętać, iż obowiązują ograniczenia w obrocie walutami zagranicznymi (np. nie można swobodnie wymieniać waluty islandzkiej na inną walutę) . Kurs waluty jest ustalany centralnie i podlega sporym wahaniom.
 • Prowadzona w języku polskim strona internetowa www.informacje.is publikuje bieżące informacje dotyczące Islandii.
 • Miasto Reykjavik prowadzi stronę internetową w języku polskim, którą można otworzyć klikając na znaczek w polskich barwach narodowych na stronie www.reykjavik.is. Zawiera ona przydatne informacje dotyczące życia na Islandii oraz wiadomości o aktualnych wydarzeniach kulturalnych w stolicy.
 • Osoby zamierzające przyjechać do Islandii w celu podjęcia pracy powinny uprzednio dokonać rozeznania na islandzkim rynku pracy i nawiązać kontakt z przyszłym pracodawcą. Przed przyjazdem należy również zadbać o wynajęcie mieszkania/noclegu. Osoby nie znające języka angielskiego muszą zdawać sobie sprawę, iż znalezienie zatrudnienia jest bardzo ograniczone.
 • W Centrum Międzykulturowym w Reykjaviku można otrzymać porady i informacje w języku polskim (telefon: 00354 530 93 00, www.ahus.is lub www.asetur.is, adres mailowy: asetur@asetur.is).
 • Znajomość języka angielskiego na terenie Islandii jest powszechna.

GaleriaInne wyprawy dla Ciebie

Chiny Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Chiny

Namibia 🇳🇦 Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Namibia 🇳🇦

Ekwador Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Ekwador

Mogą Cię też zainteresować

Zarezerwuj miejsce
Aby wysłać wiadomość, zapoznaj się z Informacją RODO
Uzupełnij formularz lub napisz na adres: biuro@goforworld.com

1

10 marca

Wieczorem wylatujemy z Warszawy do Reykjaviku. Będziemy na miejscu około północy. Odbieramy auta i jedziemy do hotelu. Nocleg w Grindavik.

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Post udostępniony przez Yukai Du (@yukai_du)

2

11 marca

Zaczniemy od solidnego śniadania! Później czeka nas wyprawa obszaru geotermalnego Krysuvik, gdzie znajduje się niezwykłe pole geotermalne Seltun. To istne zderzenie z wulkanicznym obliczem półwyspu. Temperatura pod powierzchnią ziemi sięga 200 stopni Celsjusza. Gazy i woda ogrzewane pod ziemią przez komorę magmy znajdują ujście na powierzchni w postaci gorących źródeł, bulgoczących bajorek i fumaroli. To one nadają temu miejscu specyficzny zapach… zgniłych jaj.

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Post udostępniony przez Guðmundur Gíslason (@mummi.g)

Następnie ruszymy do jaskini Arnarker, zlokalizowanej na polach lawy Leitahraun. Wejście do niej to otwór o średnicy ok. 10 m i głębokości 6 m. Przed wejściem do jaskini ustawiono tablicę informacyjną z planem. Na dół prowadzi stroma drabina.

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Post udostępniony przez Kate (@katarzynaociepka)

Popołudnie spędzimy w Hveragerdi – czeka nas trekking zakończony kąpielą w gorącej rzece Następnie skierujemy się do Strokkur – największego czynnego gejzera Islandii. Wybucha co 5-10 minut. Dzień zakończymy nad wodospadem Gullfoss. Nocleg w okolicach Gullfos.

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Post udostępniony przez Explore Iceland (@iceland.explore)

3

12 marca

Po śniadaniu ruszamy do wodospadu Seljalandsfoss – to jedyne miejsce, w którym można wejść za wodospad i zobaczyć go od tyłu! Następnie będziemy podziwiać wodospad w Skogafoss i zrobimy krótki trekking do małego lodowca.

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Post udostępniony przez Daniel Kordan (@danielkordan)

Popołudniu kierunek Vik – to właśnie tu zobaczymy wysokie na kilkadziesiąt metrów klify, na które można wdrapać się wąską, gruntową drogą podczas kilkudziesięciominutowego spaceru z centrum miasteczka. Przy dobrej pogodzie z klifu rozciągają się wspaniałe widoki na okolicę, a w szczególności na słynną czarną plażę.
Późne popołudnie spędzimy w Jokulsaron, podziwiając laguny lodowe.

pin

Nocleg w Jokulsaron.

4

13 marca

Chętni przed śniadaniem mogą się wybrać na diamentową plażę. A po posiłku czeka na nas Thingvellir. To miejsce interesujące historycznie i geologicznie, bo właśnie tam w 930 roku zebrał się po raz pierwszy parlament Islandii (do tej pory jeden z najstarszych parlamentów na świecie) i tam spotykają się (nie zawsze spokojnie) dwie płyty tektoniczne: eurazjatycka i północnoamerykańska. Późnowieczorny wylot do Polski.

pin

5

14 marca

Wczesnym rankiem, pełni wspomnień, lądujemy w Polsce.