• Cel podróży

 • Wyjazd

  03 października 2020
 • Powrót

  13 października 2020
 • Odliczamy do wyprawy

  250 dni 21 godzin
 • Liczba dni

  11 dni
 • Cena z biletem

  16 900 PLN
Zarezerwuj miejsceZobacz plan podróży

Cena zawiera

– bilety lotnicze na trasie Warszawa-Pekin-Warszawa

– bilety na 5 lotów wewnętrznych

– transport na miejscu

– zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych

– bilety na kolej na trasie Pekin-Xian-Pekin w przedziałach sypialnych

– bilety do wszystkich odwiedzanych miejsc

– cameltrip po pustyni Gobi

– wszystkie pozostałe atrakcje zawarte w programie

– śniadania i obiadokolacje

– lokalnych przewodników i polskiego opiekuna

– ubezpieczenie

Cena nie zawiera

– wizy chińskiej (służymy pomocą przy jej wyrobieniu)

– posiłków niezawartych w programie

– dopłaty do pokoju jednoosobowego

– dodatkowych atrakcji, niezawartych w programie

Jadą z nami

Chiny… czy można je tak po prostu ująć w słowa? Kraj o niezwykle bogatej, często trudnej, historii i wciąż kluczowym znaczeniu na mapie świata. Potężny, barwny, niezwykły, a równocześnie niejednoznaczny i skrywający tak wiele problemów. Chcemy poznać go jak najbliżej! Pokazać różnorodność. Wyjść poza Pekin i wielkie miasta. Zapraszamy w niezwykłą podróż, pełną kontrastów, smaków i orientalnej kultury. Ucieknijcie z nami poza szlak!

Ważne informacje

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy udający się do Chin muszą mieć ważną wizę pobytową lub tranzytową.

Paszport natomiast powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy ponad termin upływu ważności chińskiej wizy. Od turystów indywidualnych chińskie urzędy konsularne mogą wymagać okazania biletu powrotnego. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu.

Osoby oczekujące na międzynarodowe połączenia lotnicze, kolejowe i morskie w portach wymienionych w tabeli poniżej (Tab. I) mogą opuścić lotnisko na podstawie krótkotrwałego zezwolenia uzyskiwanego bezpośrednio przy odprawie paszportowej. We wskazanych miejscach władze chińskie określiły okres ważności zezwolenia na tranzyt do 144 godzin (jednak bez prawa opuszczania obszaru administracyjnego danego miasta lub prowincji).

O stosowne pozwolenie uprawniające do opuszczenia lotniska, portu, dworca, należy ubiegać się w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, przed przekroczeniem granicy.

Podróżny ubiegający się o pozwolenie powinien przedstawić ważny jeszcze przez co najmniej 3 miesiące paszport lub inny międzynarodowy dokument uprawniający do podróży oraz bilet na dalszy odcinek bezpośredniej podróży do kraju trzeciego.

W przypadku pobytu z noclegiem, podróżny zobowiązany jest do zarejestrowania miejsca swojego pobytu. Zgłoszenia należy dokonać w hotelu (rejestracji dokonuje hotel w momencie okazania dokumentu podróży i wypełnienia karty zameldowania w hotelu) lub na jednym z posterunków policji w przypadku zakwaterowania poza hotelem.

Ostateczna decyzja o udzieleniu pozwolenia na pobyt oraz o długości udzielonego pozwolenia należy do chińskiej Straży Granicznej.

Bezpieczeństwo

Mimo odnotowywanego z roku na rok wzrostu liczby czynów kryminalnych, poziom przestępczości w Chinach jest wciąż stosunkowo niski. Najczęstsze są kradzieże kieszonkowe w miejscach uczęszczanych przez turystów oraz w trakcie imprez masowych, w tym targów.

Polskie urzędy konsularne mają do czynienia z licznymi przypadkami kradzieży dokumentów podróży. Należy wówczas natychmiast udać się na najbliższy posterunek policji w celu uzyskania zaświadczenia o kradzieży paszportu. Takie zaświadczenie wraz z paszportem tymczasowym wystawionym przez urząd konsularny jest warunkiem wystąpienia o nową wizę chińską na pozostały czas pobytu.

Zdarzają się także przypadki wymuszeń pieniędzy w wątpliwej jakości lokalach rozrywkowych, punktach masażu itp. oraz napady na turystów zagranicznych przebywających w odludnych miejscach (np. biwakujących “na dziko”).

Nowym zjawiskiem zgłaszanym przez turystów jest kilkakrotne ściąganie należności z konta bankowego podczas płacenia rachunku kartą płatniczą – zwłaszcza w restauracjach, barach, sklepach oraz podczas pobierania pieniędzy z bankomatów.

Wypożyczając rower, nie należy oddawać swoich dokumentów “w zastaw”. Jeżeli zdarzy się kradzież pojazdów, właściciele żądają odszkodowań sięgających kilkuset dolarów.

W lokalach zaleca się pilnowanie swoich napojów w celu uchronienia się przed dodaniem do nich niepożądanych substancji.

Zdrowie

Ważna książeczka szczepień jest wymagana, jeśli turysta przybywa z kraju lub regionu umieszczonego na liście zagrożeń epidemiologicznych WHO. Przynajmniej na sześć tygodni przed wyjazdem należy upewnić się, jakie szczepienia są wymagane.

Nie wpuszcza się do Chin chorych na gruźlicę, trąd, tyfus i cholerę, osób zarażonych wenerycznie, a także chorych psychicznie. Od czasu epidemii SARS, tj. od kwietnia 2003 r., podróżni są obowiązani do zgłaszania chińskim służbom sanitarno-epidemiologicznym takich objawów jak wysoka gorączka, kaszel, symptomy przeziębienia. Wszystkim podróżnym przybywającym do Chin mierzona jest przy użyciu elektronicznych skanerów temperatura ciała.

W Chinach nadal odnotowuje się zwiększoną liczbę zachorowań na żółtaczkę pokarmową typu A – zalecane jest szczepienie profilaktyczne. Turyści często uskarżają się na biegunki i zatrucia pokarmowe – przyczyną takich dolegliwości jest najczęściej żywienie się w przygodnych zakładach gastronomicznych nie przestrzegających norm sanitarnych.

W południowej części Chin, na południe od 25. równoleżnika, występuje zagrożenie amebą, malarią, gorączką tropikalną. W regionach wiejskich Chin południowych występuje zagrożenie wirusowym zapaleniem opon mózgowych, które jest roznoszone przez komary. W Tybecie i w innych regionach wysokogórskich nie należy pić niefiltrowanej wody.

Opieka medyczna – poza rejonami głębokiego interioru (Tybet, Xinjiang, Gansu, Qinghai, Mongolia Wewnętrzna, część Sichuanu, Guizhou i Yunnanu) – nie stanowi problemu. W wielkich miastach działają szpitale wszystkich specjalności, wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę medyczną. Ceny usług medycznych w prywatnych punktach medycznych są wyższe niż w Polsce. Cena za dobę pobytu cudzoziemca w szpitalu wynosi od 60 do 200 USD i nie obejmuje kosztów usług medycznych, badań ani leków, za które płaci się dodatkowo. Koszty operacji wynoszą od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich. W największych miastach Chin w zagranicznych klinikach usługi medyczne i stomatologiczne świadczone są na światowym poziomie, co wiąże się z niezwykle wysokimi kosztami (wizyta lekarska od 100 USD).

Ze względów praktycznych przed przyjazdem do Chin lepiej zaopatrzyć się w podstawowe leki krajowe, gdyż popularne jest tu leczenie specyfikami medycyny chińskiej, które nie mają odpowiedników w polskiej farmakologii.

Osoby ze schorzeniami układu krążenia powinny unikać podróży do rejonów wysokogórskich (Tybet, Sichuan, Yunnan, Qinghai, Gansu, Xinjiang).

Wybierając się do Chin, należy koniecznie uwzględnić występujące w niektórych regionach zagrożenie wirusem ptasiej grypy. Aby nie narażać się na ryzyko infekcji, należy unikać podróżowania po prowincjach, w których wykryto ogniska choroby (np. Tybet, Qinghai, Xinjiang, Mongolia Wewnętrzna), unikać spożywania mięsa drobiowego niewiadomego pochodzenia, unikać styczności z ptactwem, jak również dokładnie śledzić sytuację epidemiologiczną.

Ze względu na wilgoć powietrza i smog osoby z chorobami układu oddechowego powinny szczególnie na siebie uważać. Niektóre szpitale międzynarodowe posiadają własne apteki, w których dostępne są lekarstwa importowane. Niestety, nie wszystkie zagraniczne leki można znaleźć w Chinach, a ich cena jest w większości bardzo wysoka. Doradza się zabranie wystarczających zapasów własnych leków.

Przy wwozie lekarstw należy zabrać ze sobą receptę. Tylko wówczas możliwy będzie wwóz leków do Chin.

Podróżowanie po kraju

Cudzoziemiec nie może wjechać na terytorium Chin własnym samochodem. Może jednak wynająć lub kupić samochód, jeśli zda egzamin i otrzyma chińskie prawo jazdy. Dokument ten może być wydany przez policję na podstawie polskiego prawa jazdy, po zdaniu egzaminu, obywatelowi polskiemu mającemu zezwolenie na pobyt na terenie ChRL (residence permit) na okres nie krótszy niż jeden rok. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest honorowane.

Prowadząc samochód w Chinach, należy pamiętać, iż chińskie prawo drogowe traktuje pieszych oraz rowerzystów w sposób bardzo uprzywilejowany. Oznacza to, że najmniejsza nawet kolizja może pociągnąć za sobą niezwykle wysokie odszkodowanie oraz trwające często miesiącami sprawy sądowe. Niezależnie od tego, przechodząc przez jezdnię, trzeba zachować szczególną ostrożność. Miejscowi kierowcy nie respektują pierwszeństwa pieszych, nawet na pasach i przy zielonym świetle.

Niemal całe terytorium ChRL jest dostępne dla cudzoziemców, z wyjątkiem oznakowanych stref wojskowych, stref przygranicznych oraz innych oznaczonych obszarów.

Odstępstwem od tej reguły są regiony, w których przyjmuje się wyłącznie zorganizowane grupy turystyczne (np. Tybet, północno-zachodni Xinjiang, niektóre parki narodowe). Planując wyjazd do Tybetu, należy wcześniej uzyskać zezwolenie na podróż. Można je otrzymać, wykupując świadczenia turystyczne w uprawnionym miejscowym biurze podróży (pakiet usług zawiera zwykle dojazd do Tybetu i transport na miejscu, noclegi, organizację wycieczek itp.). Nie ma formalnych przeszkód w odniesieniu do wyjazdów grupowych do Tybetu. Potrzebna jest natomiast specjalna zgoda władz Tybetu na poruszanie się po tym regionie. Należy ją otrzymać przed wyjazdem do Tybetu. Bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia nie można dokonać zakupu biletów na pociąg lub samolot. Dla odwiedzenia szeregu regionów w Tybecie wymagane jest posiadanie dodatkowo oddzielnych pozwoleń. Każdy cudzoziemiec podróżujący do Lhasy musi być członkiem grupy turystycznej. Wielkość grupy powinna wynosić co najmniej 2 osoby, jednak minimalna liczba może być zwiększona do 3 lub 4 osób. Wszystkie osoby w grupie turystycznej muszą mieć to samo obywatelstwo oraz posiadać paszport tego samego państwa. Wszystkie formalności związane z podróżą do Lhasy muszą być załatwione co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym wyjazdem, z uwagi na to, iż tyle czasu jest wymagane przy ubieganiu się o uzyskanie pozwolenia na wjazd do Tybetu. Rezerwacja hoteli musi być dokonana z wyprzedzeniem, a cały program wycieczki turystycznej zaplanowany przed przyjazdem. Wszelkich formalności należy dopełnić w autoryzowanym chińskim biurze podróży, które wymaga przedłożenia: kopii ważnego paszportu, kopii wizy chińskiej z paszportu polskiego, informacji o osobach starających się o wjazd do Tybetu (CV), programu całego pobytu w ChRL oraz szczegółowego programu pobytu w Tybecie. Zgoda władz Tybetu jest odpłatna, a biuro podróży zazwyczaj potrzebuje 1 miesiąca na załatwienie wszystkich wymaganych formalności.

Podróżując po Chinach, trzeba liczyć się z koniecznością dokonywania opłat na poczet obowiązkowego ubezpieczenia za jazdę autobusami dalekobieżnymi lub opłat turystycznych związanych z przebywaniem w miejscach atrakcyjnych pod względem kulturowym, historycznym lub przyrodniczym.

Najbezpieczniejszym i dość tanim środkiem transportu jest kolej. Miejscowe linie kolejowe szybko się modernizują i obecnie oferują przyzwoity poziom usług. Jakość usług i stan techniczny transportu samochodowego w Chinach są bardzo zróżnicowane – od nowych, luksusowych autokarów z wszelkimi wygodami oraz profesjonalną obsługą do zrujnowanych, starych autobusów, których stan techniczny może budzić poważne zastrzeżenia, a podróżowanie nimi, szczególnie po górskich drogach Chin południowych, może być ryzykowne.

Od 22 października 2018 r. na całym obszarze regionu Sinciang-Ujgur zostanie wstrzymana do odwołania sprzedaż biletów kolejowych. Osoby planujące podróż do lub przez Sinciang powinny wziąć pod uwagę, że wobec znaczących odległości jakie dzielą ten region autonomiczny od innych części Chin oraz stosunkowo wysokich kosztów biletów lotniczych, niemożność podróżowania koleją może stanowić znaczące utrudnienie dla podróżnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie władz lokalnych.

Przepisy prawne

Obecnie cudzoziemcy – kilka lat temu chronieni jeszcze przez prawo chińskie – podlegają tym samym restrykcjom jak obywatele ChRL; w niektórych przypadkach można nawet mówić o dyskryminacji oraz wymuszaniu dużych kwot pieniężnych. Warto w związku z tym ze szczególną uwagą odnosić się do przepisów ruchu drogowego, jak również nie uczestniczyć w sytuacjach potencjalnie zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bowiem sprawy sądowe ciągną się w Chinach latami.

Uczestnictwo w jakichkolwiek demonstracjach lub rozdawanie ulotek nie jest tolerowane i może skutkować aresztowaniem. Przebywanie w stanie nietrzeźwym w miejscach publicznych nie jest akceptowane i stanowi wykroczenie.

Posiadanie i zażywanie narkotyków jest zabronione. Za przestępstwa związane z narkotykami prawo chińskie przewiduje surowe kary, z karą śmierci włącznie.

Dopuszczenie się przez cudzoziemców drobniejszych wykroczeń skutkuje zwykle natychmiastowym wydaleniem z Chin.

Prostytucja jest zakazana, cudzoziemcom za korzystanie z niej grożą wysokie grzywny oraz kara pozbawienia wolności do 15 dni.

Obyczaje

W Chinach nie spotyka się szczególnych restrykcji związanych ze zwiedzaniem przez turystów miejsc kultu. W klasztorach buddyjskich, świątyniach taoistycznych i meczetach islamskich należy zachowywać się z szacunkiem właściwym miejscom religijnym i respektować obowiązujące tam zalecenia, np. nie fotografować wnętrz zwiedzanych obiektów.

Przydatne informacje

Cudzoziemiec musi mieć przy sobie paszport z ważną chińską wizą – jest on niezbędny m.in. przy meldowaniu się w miejscu czasowego pobytu (hotele, pensjonaty), przy zakupie biletów na wszystkie rodzaje środków komunikacji, a także przy wejściu na lotniska i wymianie pieniędzy w banku. Zaleca się posiadanie kserokopii pierwszej strony paszportu oraz strony, na której znajduje się ważna wiza chińska ze stemplem wjazdowym.

W Chinach można wypłacić gotówkę bezpośrednio z bankomatów przy pomocy międzynarodowej karty w bankomatach banków chińskich, na których znajduje się logo Maestro lub Visa. Zazwyczaj limit jednej wypłaty wynosi 2500 RMB, czyli ok. 312 Euro, jednak można dokonywać kilku wypłat bezpośrednio po sobie. Większość bankomatów przyjmuje jedynie karty wydane przez chińskie banki.

Ostatnio na południu Chin (Kanton, Shenzhen) odnotowuje się przypadki wypłaty przez bankomaty fałszywych banknotów, o czym należy natychmiast powiadamiać miejscową policję. Nie należy udostępniać kart miejscowej obsłudze, która powinna zrealizować rachunek za pomocą tzw. terminalu w obecności klienta. Należy zapisać numer konta bankowego, EC lub kart kredytowych, numeru telefonu do swojego banku oraz nazwy wydawcy kart na wypadek ich utraty lub kradzieży.

Wymiany dewiz można dokonać w bankach i ich filiach na lotniskach, dworcach, w hotelach. Stanowczo przestrzega się przed korzystaniem z przypadkowych usług wymiany pieniędzy (proceder prawnie zabroniony, ponadto zdarzają się oszustwa – istnieje duże ryzyko otrzymania fałszywych banknotów chińskich).

Udając się w podróż po Chinach, należy pamiętać, że nie wszystkie hotele są uprawnione do przyjmowania cudzoziemców. Najtańsze hotele, gościńce i noclegownie są zazwyczaj otwarte tylko dla Chińczyków i odmawiają przyjęcia cudzoziemców.

Z języków obcych najbardziej rozpowszechniony jest angielski. W hotelach i biurach podróży w większości przypadków można się nim porozumieć. Na prowincji trzeba się liczyć z trudnościami.

Stosunkowo nowoczesne metro jest bardzo tanim, szybkim i bezpiecznym sposobem poruszania się po dużych miastach. Bilety lub żetony należy zakupić na stacji metra.

Wypożyczenie samochodu jest możliwe jedynie z ważnym chińskim prawem jazdy.

Nie ma obowiązku ani zwyczaju dawania napiwków w Chinach. Jednak, jeżeli jest to wycieczka zorganizowana, pilot może zasugerować wręczenie stosownych gratyfikacji przewodnikom i kierowcom.

Inne wyprawy dla Ciebie

Kirgistan i Uzbekistan Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Kirgistan i Uzbekistan

Norwegia 🇳🇴 | ZORZA Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Norwegia 🇳🇴 | ZORZA

Namibia 🇳🇦 Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Namibia 🇳🇦

Mogą Cię też zainteresować

Zarezerwuj miejsce
Aby wysłać wiadomość, zapoznaj się z Informacją RODO
Uzupełnij formularz lub napisz na adres: biuro@goforworld.com

1

Dzień 1

Rozpoczynamy naszą wielką przygodę – wieczorem wylatujemy z Warszawy do Chin.

 

2

Dzień 2 Pekin i okolice

Rankiem przylatujemy do Pekinu. To ogromne miasto, w którym historia splata się z dynamicznym rozwojem i nowoczesnością. Tłoczne (ponad 21 mln mieszkańców), gwarne, pełne kolorów i rzeczy… wielkich.

 

 

Po zakwaterowaniu i chwili odpoczynku, ruszymy zwiedzać. Najbardziej oczekiwanym punktem programu będzie, oczywiście, Wielki Mur Chiński! Będziemy mieć chwilę, by podziwiać jego majestat i poczuć pod stopami tę niezwykłą konstrukcję.

 

 

Następnie ruszymy do Zakazanego Miasta, gdzie znajduje się dawny pałac cesarski dynastii Ming i Qing. W 1987 roku wpisano go na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 

 

Po wieczornej kolacji wsiądziemy do pociągu. Naszym celem będzie Xian. Śpimy w kuszetkach.

3

Dzień 3 Xian/Terakotowa Armia

Nad ranem dojedziemy do miasta Xian, jednej z czterech starożytnych stolic Chin. To właśnie tu zaczynał się i kończył Jedwabny Szlak, łączący Chiny i Europę. Aby uniknąć tłumów razu ruszamy poza miasto na zwiedzanie Terakotowej Armii (Terracotta Warriors and Horses Museum), czyli zbioru ponad 8000 naturalnej wielkości figur wykonanych z terakoty (wypalonej gliny), wpisanej na listę UNESCO.

 

 

Figury datuje się na III w p.n.e. Według wierzeń, Terakotowa Armia miała strzec cesarza i pomóc mu odzyskać władzę w życiu pozagrobowym.
Wcześniej zajrzymy do fabryki, gdzie do dziś prowadzona jest ich produkcja.

 

 

Wracamy do Xian, gdzie zakwaterujemy się w hotelu, odpoczniemy chwilę i odświeżymy.  Następnie pójdziemy na spacer po klimatycznym bazarze z lokalnymi produktami oraz rękodziełem o nazwie Muslim Corner. Na pewno pobudzi nasze apetyty!

 

 

Po obiadokolacji jedziemy na lotnisko. Naszym celem będzie Zhangjiajie. Po przylocie, nocleg w hotelu, by nabrać sił na kolejny dzień pełen wrażeń.

4

Dzień 4 Zhangjiajie

Co za widoki od rana! Przed nami zwiedzanie zapierającego dech w piersiach parku narodowego Zhangjiajie ze spektakularnymi kominami skalnymi.

 

 

Klimat iście magiczny, przestrzeń jak ze snu, nic więc dziwnego, że góry Hallelujah, które znajdziemy w parku, posłużyły jako inspiracja w filmie Avatar. My także poczujemy się, jak na planie filmowym, wjeżdżając gondolą i obserwując panoramę z najlepszej możliwej perspektywy.

 

 

Przejdziemy także jednym z największych  szklanych mostów w Chinach. Patrzenie w dół będzie na pewno ekscytujące. Na miejscu czeka na nas także kilka tras trekkingowych do wyboru. Wiją się między majestatycznymi pionowymi ścianami, klimatycznie porośniętymi gęstą roślinnością. Jest to z pewnością jedno z tym miejsc, które na długo pozostanie w pamięci.

 

 

Po tak dużej dawce emocji wrócimy do miasteczka, gdzie zjemy obiadokolację i udamy się na nocleg do hotelu.

5

Dzień 5 Fenghuang

Rankiem wsiądziemy do busa, by dotrzeć do miejscowości Fenghuang, uważanej za jedną z najpiękniejszych w Chinach. Stare miasteczko hipnotyzuje drewnianymi domami, wznoszącymi się wzdłuż brzegów rzeki Tuo Jiang oraz czarującymi mostami. Swoją nazwę zawdzięcza feniksom, które – jak głosi legenda – jako pierwsze doceniły jego uroki.

 

 

Krążenie kamiennymi uliczkami doskonale wprowadzi nas w klimat. Nic jednak nie może się równać podziwianiu Miasta Feniksów ze statku, powolnie przemierzającego rzekę. Każde zrobione tu zdjęcie będzie piękne – dajemy słowo!

 

 

Pod wieczór powrót do Zhangjiajie, obiadokolacja i nocleg w hotelu.

6

Dzień 6 Zhangjiajie National Forest Park

Znów czeka nas dzień pełen wrażeń. Rano ruszymy w góry Tianmen. Nad spektakularnym kanionem przejedziemy najdłuższą tego typu gondolą na świecie.
Wisienką na torcie będzie spacer po platformie szklanej, zawieszonej na półce skalnej 300 metrów nad ziemią!

 

Po takiej dawce adrenaliny wracamy do centrum miasta na spacer. Jest co zwiedzać, bo Zhangjiajie powstało w 221 roku p.n.e!

 

Po obiadokolacji ruszymy na lotnisko, by po północy znaleźć się w Xian. Po przylocie nocleg w hotelu.

7

Dzień 7 Camelback na pustyni Gobi

Po śniadaniu ruszamy na lotnisko, by zacząć kolejny, niezwykły etap naszej przygody. Poznamy Chiny z zupełnie innej strony. Lecimy do miejscowości Dunhuang, gdzie popołudniem przesiądziemy się na wielbłądy i ruszymy śladem Jedwabnego Szlaku! To właśnie na grzbietach tych wytrzymałych zwierząt będziemy podziwiać uroki pustyni Gobi.

 

 

Uwaga – pustynia stanie się również naszą bazą hotelową. Nocujemy pod gwiazdami w namiotach. Rozpalimy ognisko i wieczór spędzimy na zabawie, tańcu i śpiewach.

 

8

Dzień 8 Mingsha Shan/Yueyaquan

Ranek powitamy na pustymi. Uwierzcie nam – z doświadczenia wiemy, że nie ma piękniejszych wschodów słońca niż właśnie w takiej scenerii.

 

 

Tymczasem przed nami dalsza wycieczka karawaną na wielbłądach do Gór Śpiewających Piasków Mingsha Shan, gdzie wydmy przesłaniają cały horyzont. To największe wydmy piaskowe w Chinach (najwyższe piętrzą się na wysokość 300m).

 

 

Jeszcze większe wrażenie ma szansę zrobić na nas jezioro Półksiężycowe (Yueyaquan). Zbiornik faktycznie ma kształt półksiężyca o długości 200 m i szerokości 50 m. Chińska legenda podaje, że żołnierze generała Li Kuanga byli tak spragnieni, że nie mieli siły na dalszą wędrówkę. Generał uderzył mieczem w piasek, z którego trysnęła woda, tworząc z czasem jezioro w kształcie półksiężyca.

 

 

Chętni dodatkowo będą mogli spróbować tu sandsurfingu (jazdy na desce po wydmach) lub… lotu paralotnią!

 

Po tych atrakcjach przesiądziemy się do busa i ruszymy do Dunhuang Yardang National Geopark Gobi. Będziemy jechać wyschniętych dnem oceanu. Yardang powstało z czasem, gdy miękka część powierzchni ziemi została zniszczona przez wiatr i deszcz, a twarda część skał pozostała na pustyni. Znajdują się tu ciekawe formacje skalne o nietypowych nazwach, na przykład „mongolski Bao”, „wielbłąd”, „kamienny ptak”, „paw” czy „złoty lew witający swoich gości”.

 

 

Wieczorem powrót do Dunhuang, obiadokolacja i nocleg w hotelu.

9

Dzień 9 Zhangye Danxia National Geological Park

Po śniadaniu znów ruszamy na lotnisko. Chiny to tak ogromny kraj, że chcąc zobaczyć jak najwięcej, musimy często korzystać z tego środka transportu. Naszym celem jest Jiuquan, skąd pojedziemy bezpośrednio do Parku Narodowego Zhangye Danxia czyli do legendarnych Gór Tęczowych, których sława obiegła już chyba cały świat.

 

 

Powstałe z czerwonego piaskowca i różnych minerałów, tworzą niesamowity spektakl, podczas którego kolor gór zmienia się w zależności od położenia słońca. Przygotujcie sobie aparaty lub telefony, bo zdjęcia tutaj wychodzą naprawdę niesamowite! Ruszymy na lekki trekking, by móc nasycić się tym widokiem. Wiemy, że trudno oderwać wzrok od tego cudu natury, my jednak chcemy zobaczyć jeszcze więcej.

 

 

Późnym popołudniem wrócimy do Jiuquan. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

10

Dzień 10 Jiayuguan Chenglou/Xian

To nasz ostatni dzień atrakcji w Chinach, ale zamierzamy pożegnać się w dobrym stylu! Zaczniemy od twierdzy Jiayuguan Chenglou z XIVw., która była zakończeniem Wielkiego Muru i wyznaczała kraniec chińskiej cywilizacji, oddzielając ją jednocześnie od zewnętrznych, barbarzyńskich ziem. Twierdza leży u stóp, pokrytych wiecznymi śniegami, szczytów gór Qilian (5547m).

 

 

Legenda głosi, że budowa obiektu (której koniec przypadł na 1372 rok) została tak starannie zaplanowana, że podczas jej wznoszenia pomylono się zaledwie o jedną cegłę, w stosunku do początkowych założeń.

 

 

Popołudniu lecimy do Xian. Po dotarciu na miejsce pora na relaks w hotelu, połączony z masażem (a wiadomo, że w Chinach dobrze się na tym znają!). Wieczorem zjemy ostatnią wspólną kolację w hotelu, a później wsiadamy w nocny pociąg, by dostać się do Pekinu. Śpimy w kuszetkach.

11

Dzień 11 Wylot

Po śniadaniu transfer na lotnisko i wylot do Warszawy.