• Cel podróży

 • Wyjazd

  18 października 2019
 • Powrót

  27 października 2019
 • Odliczamy do wyprawy

  88 dni 14 godzin
 • Liczba dni

  10 dni
 • Cena z biletem

  14 950 PLN
Zarezerwuj miejsceZobacz plan podróży

Cena zawiera

– bilety lotnicze na trasie Warszawa-Pekin-Warszawa

– bilety na loty wewnętrzne

– zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych

– transport na miejscu

– bilety na szybką kolej

– wszystkie atrakcje zawarte w programie

– bilety do odwiedzanych miejsc

– śniadania i obiadokolacje

– wizy

– lokalnych przewodników i polskiego opiekuna

– ubezpieczenie

Cena nie zawiera

– posiłków niezawartych w programie

– dopłaty do pokoju jednoosobowego

– dodatkowych atrakcji

Jadą z nami

Chiny – czy można je tak po prostu ująć w słowa? Kraj o kluczowym znaczeniu, potężny, barwny, niezwykły, a równocześnie skrywający tak wiele problemów. Chcemy poznać go jak najbliżej! Zapraszamy w niezwykłą podróż, pełną kontrastów, smaków i orientalnej kultury. Ucieknijcie z nami poza szlak!

Ważne informacje

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy udający się do Chin muszą mieć ważną wizę pobytową lub tranzytową.

Paszport natomiast powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy ponad termin upływu ważności chińskiej wizy. Od turystów indywidualnych chińskie urzędy konsularne mogą wymagać okazania biletu powrotnego. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu.

Osoby oczekujące na międzynarodowe połączenia lotnicze, kolejowe i morskie w portach wymienionych w tabeli poniżej (Tab. I) mogą opuścić lotnisko na podstawie krótkotrwałego zezwolenia uzyskiwanego bezpośrednio przy odprawie paszportowej. We wskazanych miejscach władze chińskie określiły okres ważności zezwolenia na tranzyt do 144 godzin (jednak bez prawa opuszczania obszaru administracyjnego danego miasta lub prowincji).

O stosowne pozwolenie uprawniające do opuszczenia lotniska, portu, dworca, należy ubiegać się w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, przed przekroczeniem granicy.

Podróżny ubiegający się o pozwolenie powinien przedstawić ważny jeszcze przez co najmniej 3 miesiące paszport lub inny międzynarodowy dokument uprawniający do podróży oraz bilet na dalszy odcinek bezpośredniej podróży do kraju trzeciego.

W przypadku pobytu z noclegiem, podróżny zobowiązany jest do zarejestrowania miejsca swojego pobytu. Zgłoszenia należy dokonać w hotelu (rejestracji dokonuje hotel w momencie okazania dokumentu podróży i wypełnienia karty zameldowania w hotelu) lub na jednym z posterunków policji w przypadku zakwaterowania poza hotelem.

Ostateczna decyzja o udzieleniu pozwolenia na pobyt oraz o długości udzielonego pozwolenia należy do chińskiej Straży Granicznej.

Bezpieczeństwo

Mimo odnotowywanego z roku na rok wzrostu liczby czynów kryminalnych, poziom przestępczości w Chinach jest wciąż stosunkowo niski. Najczęstsze są kradzieże kieszonkowe w miejscach uczęszczanych przez turystów oraz w trakcie imprez masowych, w tym targów.

Polskie urzędy konsularne mają do czynienia z licznymi przypadkami kradzieży dokumentów podróży. Należy wówczas natychmiast udać się na najbliższy posterunek policji w celu uzyskania zaświadczenia o kradzieży paszportu. Takie zaświadczenie wraz z paszportem tymczasowym wystawionym przez urząd konsularny jest warunkiem wystąpienia o nową wizę chińską na pozostały czas pobytu.

Zdarzają się także przypadki wymuszeń pieniędzy w wątpliwej jakości lokalach rozrywkowych, punktach masażu itp. oraz napady na turystów zagranicznych przebywających w odludnych miejscach (np. biwakujących “na dziko”).

Nowym zjawiskiem zgłaszanym przez turystów jest kilkakrotne ściąganie należności z konta bankowego podczas płacenia rachunku kartą płatniczą – zwłaszcza w restauracjach, barach, sklepach oraz podczas pobierania pieniędzy z bankomatów.

Wypożyczając rower, nie należy oddawać swoich dokumentów “w zastaw”. Jeżeli zdarzy się kradzież pojazdów, właściciele żądają odszkodowań sięgających kilkuset dolarów.

W lokalach zaleca się pilnowanie swoich napojów w celu uchronienia się przed dodaniem do nich niepożądanych substancji.

Zdrowie

Ważna książeczka szczepień jest wymagana, jeśli turysta przybywa z kraju lub regionu umieszczonego na liście zagrożeń epidemiologicznych WHO. Przynajmniej na sześć tygodni przed wyjazdem należy upewnić się, jakie szczepienia są wymagane.

Nie wpuszcza się do Chin chorych na gruźlicę, trąd, tyfus i cholerę, osób zarażonych wenerycznie, a także chorych psychicznie. Od czasu epidemii SARS, tj. od kwietnia 2003 r., podróżni są obowiązani do zgłaszania chińskim służbom sanitarno-epidemiologicznym takich objawów jak wysoka gorączka, kaszel, symptomy przeziębienia. Wszystkim podróżnym przybywającym do Chin mierzona jest przy użyciu elektronicznych skanerów temperatura ciała.

W Chinach nadal odnotowuje się zwiększoną liczbę zachorowań na żółtaczkę pokarmową typu A – zalecane jest szczepienie profilaktyczne. Turyści często uskarżają się na biegunki i zatrucia pokarmowe – przyczyną takich dolegliwości jest najczęściej żywienie się w przygodnych zakładach gastronomicznych nie przestrzegających norm sanitarnych.

W południowej części Chin, na południe od 25. równoleżnika, występuje zagrożenie amebą, malarią, gorączką tropikalną. W regionach wiejskich Chin południowych występuje zagrożenie wirusowym zapaleniem opon mózgowych, które jest roznoszone przez komary. W Tybecie i w innych regionach wysokogórskich nie należy pić niefiltrowanej wody.

Opieka medyczna – poza rejonami głębokiego interioru (Tybet, Xinjiang, Gansu, Qinghai, Mongolia Wewnętrzna, część Sichuanu, Guizhou i Yunnanu) – nie stanowi problemu. W wielkich miastach działają szpitale wszystkich specjalności, wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę medyczną. Ceny usług medycznych w prywatnych punktach medycznych są wyższe niż w Polsce. Cena za dobę pobytu cudzoziemca w szpitalu wynosi od 60 do 200 USD i nie obejmuje kosztów usług medycznych, badań ani leków, za które płaci się dodatkowo. Koszty operacji wynoszą od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich. W największych miastach Chin w zagranicznych klinikach usługi medyczne i stomatologiczne świadczone są na światowym poziomie, co wiąże się z niezwykle wysokimi kosztami (wizyta lekarska od 100 USD).

Ze względów praktycznych przed przyjazdem do Chin lepiej zaopatrzyć się w podstawowe leki krajowe, gdyż popularne jest tu leczenie specyfikami medycyny chińskiej, które nie mają odpowiedników w polskiej farmakologii.

Osoby ze schorzeniami układu krążenia powinny unikać podróży do rejonów wysokogórskich (Tybet, Sichuan, Yunnan, Qinghai, Gansu, Xinjiang).

Wybierając się do Chin, należy koniecznie uwzględnić występujące w niektórych regionach zagrożenie wirusem ptasiej grypy. Aby nie narażać się na ryzyko infekcji, należy unikać podróżowania po prowincjach, w których wykryto ogniska choroby (np. Tybet, Qinghai, Xinjiang, Mongolia Wewnętrzna), unikać spożywania mięsa drobiowego niewiadomego pochodzenia, unikać styczności z ptactwem, jak również dokładnie śledzić sytuację epidemiologiczną.

Ze względu na wilgoć powietrza i smog osoby z chorobami układu oddechowego powinny szczególnie na siebie uważać. Niektóre szpitale międzynarodowe posiadają własne apteki, w których dostępne są lekarstwa importowane. Niestety, nie wszystkie zagraniczne leki można znaleźć w Chinach, a ich cena jest w większości bardzo wysoka. Doradza się zabranie wystarczających zapasów własnych leków.

Przy wwozie lekarstw należy zabrać ze sobą receptę. Tylko wówczas możliwy będzie wwóz leków do Chin.

Podróżowanie po kraju

Cudzoziemiec nie może wjechać na terytorium Chin własnym samochodem. Może jednak wynająć lub kupić samochód, jeśli zda egzamin i otrzyma chińskie prawo jazdy. Dokument ten może być wydany przez policję na podstawie polskiego prawa jazdy, po zdaniu egzaminu, obywatelowi polskiemu mającemu zezwolenie na pobyt na terenie ChRL (residence permit) na okres nie krótszy niż jeden rok. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest honorowane.

Prowadząc samochód w Chinach, należy pamiętać, iż chińskie prawo drogowe traktuje pieszych oraz rowerzystów w sposób bardzo uprzywilejowany. Oznacza to, że najmniejsza nawet kolizja może pociągnąć za sobą niezwykle wysokie odszkodowanie oraz trwające często miesiącami sprawy sądowe. Niezależnie od tego, przechodząc przez jezdnię, trzeba zachować szczególną ostrożność. Miejscowi kierowcy nie respektują pierwszeństwa pieszych, nawet na pasach i przy zielonym świetle.

Niemal całe terytorium ChRL jest dostępne dla cudzoziemców, z wyjątkiem oznakowanych stref wojskowych, stref przygranicznych oraz innych oznaczonych obszarów.

Odstępstwem od tej reguły są regiony, w których przyjmuje się wyłącznie zorganizowane grupy turystyczne (np. Tybet, północno-zachodni Xinjiang, niektóre parki narodowe). Planując wyjazd do Tybetu, należy wcześniej uzyskać zezwolenie na podróż. Można je otrzymać, wykupując świadczenia turystyczne w uprawnionym miejscowym biurze podróży (pakiet usług zawiera zwykle dojazd do Tybetu i transport na miejscu, noclegi, organizację wycieczek itp.). Nie ma formalnych przeszkód w odniesieniu do wyjazdów grupowych do Tybetu. Potrzebna jest natomiast specjalna zgoda władz Tybetu na poruszanie się po tym regionie. Należy ją otrzymać przed wyjazdem do Tybetu. Bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia nie można dokonać zakupu biletów na pociąg lub samolot. Dla odwiedzenia szeregu regionów w Tybecie wymagane jest posiadanie dodatkowo oddzielnych pozwoleń. Każdy cudzoziemiec podróżujący do Lhasy musi być członkiem grupy turystycznej. Wielkość grupy powinna wynosić co najmniej 2 osoby, jednak minimalna liczba może być zwiększona do 3 lub 4 osób. Wszystkie osoby w grupie turystycznej muszą mieć to samo obywatelstwo oraz posiadać paszport tego samego państwa. Wszystkie formalności związane z podróżą do Lhasy muszą być załatwione co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym wyjazdem, z uwagi na to, iż tyle czasu jest wymagane przy ubieganiu się o uzyskanie pozwolenia na wjazd do Tybetu. Rezerwacja hoteli musi być dokonana z wyprzedzeniem, a cały program wycieczki turystycznej zaplanowany przed przyjazdem. Wszelkich formalności należy dopełnić w autoryzowanym chińskim biurze podróży, które wymaga przedłożenia: kopii ważnego paszportu, kopii wizy chińskiej z paszportu polskiego, informacji o osobach starających się o wjazd do Tybetu (CV), programu całego pobytu w ChRL oraz szczegółowego programu pobytu w Tybecie. Zgoda władz Tybetu jest odpłatna, a biuro podróży zazwyczaj potrzebuje 1 miesiąca na załatwienie wszystkich wymaganych formalności.

Podróżując po Chinach, trzeba liczyć się z koniecznością dokonywania opłat na poczet obowiązkowego ubezpieczenia za jazdę autobusami dalekobieżnymi lub opłat turystycznych związanych z przebywaniem w miejscach atrakcyjnych pod względem kulturowym, historycznym lub przyrodniczym.

Najbezpieczniejszym i dość tanim środkiem transportu jest kolej. Miejscowe linie kolejowe szybko się modernizują i obecnie oferują przyzwoity poziom usług. Jakość usług i stan techniczny transportu samochodowego w Chinach są bardzo zróżnicowane – od nowych, luksusowych autokarów z wszelkimi wygodami oraz profesjonalną obsługą do zrujnowanych, starych autobusów, których stan techniczny może budzić poważne zastrzeżenia, a podróżowanie nimi, szczególnie po górskich drogach Chin południowych, może być ryzykowne.

Od 22 października 2018 r. na całym obszarze regionu Sinciang-Ujgur zostanie wstrzymana do odwołania sprzedaż biletów kolejowych. Osoby planujące podróż do lub przez Sinciang powinny wziąć pod uwagę, że wobec znaczących odległości jakie dzielą ten region autonomiczny od innych części Chin oraz stosunkowo wysokich kosztów biletów lotniczych, niemożność podróżowania koleją może stanowić znaczące utrudnienie dla podróżnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie władz lokalnych.

Przepisy prawne

Obecnie cudzoziemcy – kilka lat temu chronieni jeszcze przez prawo chińskie – podlegają tym samym restrykcjom jak obywatele ChRL; w niektórych przypadkach można nawet mówić o dyskryminacji oraz wymuszaniu dużych kwot pieniężnych. Warto w związku z tym ze szczególną uwagą odnosić się do przepisów ruchu drogowego, jak również nie uczestniczyć w sytuacjach potencjalnie zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bowiem sprawy sądowe ciągną się w Chinach latami.

Uczestnictwo w jakichkolwiek demonstracjach lub rozdawanie ulotek nie jest tolerowane i może skutkować aresztowaniem. Przebywanie w stanie nietrzeźwym w miejscach publicznych nie jest akceptowane i stanowi wykroczenie.

Posiadanie i zażywanie narkotyków jest zabronione. Za przestępstwa związane z narkotykami prawo chińskie przewiduje surowe kary, z karą śmierci włącznie.

Dopuszczenie się przez cudzoziemców drobniejszych wykroczeń skutkuje zwykle natychmiastowym wydaleniem z Chin.

Prostytucja jest zakazana, cudzoziemcom za korzystanie z niej grożą wysokie grzywny oraz kara pozbawienia wolności do 15 dni.

Obyczaje

W Chinach nie spotyka się szczególnych restrykcji związanych ze zwiedzaniem przez turystów miejsc kultu. W klasztorach buddyjskich, świątyniach taoistycznych i meczetach islamskich należy zachowywać się z szacunkiem właściwym miejscom religijnym i respektować obowiązujące tam zalecenia, np. nie fotografować wnętrz zwiedzanych obiektów.

Przydatne informacje

Cudzoziemiec musi mieć przy sobie paszport z ważną chińską wizą – jest on niezbędny m.in. przy meldowaniu się w miejscu czasowego pobytu (hotele, pensjonaty), przy zakupie biletów na wszystkie rodzaje środków komunikacji, a także przy wejściu na lotniska i wymianie pieniędzy w banku. Zaleca się posiadanie kserokopii pierwszej strony paszportu oraz strony, na której znajduje się ważna wiza chińska ze stemplem wjazdowym.

W Chinach można wypłacić gotówkę bezpośrednio z bankomatów przy pomocy międzynarodowej karty w bankomatach banków chińskich, na których znajduje się logo Maestro lub Visa. Zazwyczaj limit jednej wypłaty wynosi 2500 RMB, czyli ok. 312 Euro, jednak można dokonywać kilku wypłat bezpośrednio po sobie. Większość bankomatów przyjmuje jedynie karty wydane przez chińskie banki.

Ostatnio na południu Chin (Kanton, Shenzhen) odnotowuje się przypadki wypłaty przez bankomaty fałszywych banknotów, o czym należy natychmiast powiadamiać miejscową policję. Nie należy udostępniać kart miejscowej obsłudze, która powinna zrealizować rachunek za pomocą tzw. terminalu w obecności klienta. Należy zapisać numer konta bankowego, EC lub kart kredytowych, numeru telefonu do swojego banku oraz nazwy wydawcy kart na wypadek ich utraty lub kradzieży.

Wymiany dewiz można dokonać w bankach i ich filiach na lotniskach, dworcach, w hotelach. Stanowczo przestrzega się przed korzystaniem z przypadkowych usług wymiany pieniędzy (proceder prawnie zabroniony, ponadto zdarzają się oszustwa – istnieje duże ryzyko otrzymania fałszywych banknotów chińskich).

Udając się w podróż po Chinach, należy pamiętać, że nie wszystkie hotele są uprawnione do przyjmowania cudzoziemców. Najtańsze hotele, gościńce i noclegownie są zazwyczaj otwarte tylko dla Chińczyków i odmawiają przyjęcia cudzoziemców.

Z języków obcych najbardziej rozpowszechniony jest angielski. W hotelach i biurach podróży w większości przypadków można się nim porozumieć. Na prowincji trzeba się liczyć z trudnościami.

Stosunkowo nowoczesne metro jest bardzo tanim, szybkim i bezpiecznym sposobem poruszania się po dużych miastach. Bilety lub żetony należy zakupić na stacji metra.

Wypożyczenie samochodu jest możliwe jedynie z ważnym chińskim prawem jazdy.

Nie ma obowiązku ani zwyczaju dawania napiwków w Chinach. Jednak, jeżeli jest to wycieczka zorganizowana, pilot może zasugerować wręczenie stosownych gratyfikacji przewodnikom i kierowcom.

Inne wyprawy dla Ciebie

Chiny Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Chiny

Galapagos & Ekwador Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Galapagos & Ekwador

Tromso 🇳🇴 | ZORZA Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Tromso 🇳🇴 | ZORZA

Mogą Cię też zainteresować

Zarezerwuj miejsce
Aby wysłać wiadomość, zapoznaj się z Informacją RODO
Uzupełnij formularz lub napisz na adres: biuro@goforworld.com

1

Dzień 1

Rozpoczynamy naszą wielką przygodę – wieczorem wylatujemy z Warszawy do Chin.

2

Dzień 2

Rankiem przylatujemy do Pekinu. To ogromne miasto, pełne kolorów i rzeczy… wielkich.

pin

Po zakwaterowaniu i chwili odpoczynku, około południa ruszymy zwiedzać. Zobaczymy m.in. zapierający dech w piersiach Pałac Letni, wpisany na listę UNESCO.

Po kolacji, która uchyli przed nami tajniki chińskiej kuchni, wrócimy do hotelu i odpoczniemy przed kolejnym dniem pełnym wrażeń.

3

Dzień 3

Po śniadaniu ruszamy do miasta. Zobaczymy najpiękniejsze zabytki. Przed nami niezapomniana przygoda –  Wielki Mur Chiński! Będziemy mieli sporo czasu, by móc podziwiać jego majestat i poczuć pod stopami tę urozmaiconą konstrukcję.

pin

Kolejnym przystankiem będzie Zakazane Miasto, z piękną chińską architekturą z  czasów Dynastii Ming i Qing.

Odwiedzimy również wielki (największy na świecie!) plac w centrum Pekinu, Tiananmen, nazywany Placem Niebiańskiego Spokoju.

Kolacja w restauracji i nocleg w hotelu.

4

Dzień 4

Rankiem wsiadamy do szybkiej kolei i jedziemy do miasta Xian, jednej z czterech starożytnych stolic Chin. To właśnie tu zaczynał się i kończył Jedwabny Szlak, łączący Chiny i Europę. Po zakwaterowaniu i chwili odpoczynku podziwiać będziemy monumentalne mury miejskie oraz centrum miasta.

pin

Później wsiądziemy na rowery (lub do elektrycznego busiku) i przejedziemy się po murze miejskim.

Spacer po klimatycznym bazarze z produktami lokalnymi oraz rękodziełem o nazwie Muslim Corner na pewno rozbudzi nasze apetyty.

Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

5

Dzień 5

Po śniadaniu ruszamy na zwiedzanie Terakotowej Armii (Terracotta Warriors and Horses Museum), czyli zbioru ponad 8000 naturalnej wielkości figur wykonanych z terakoty (wypalonej gliny), wpisanej na listy UNESCO. Figury datuje się na III w p.n.e. Według wierzeń, Terakotowa Armia miała strzec cesarza i pomóc mu odzyskać władzę w życiu pozagrobowym.

Wcześniej zajrzymy do fabryki, gdzie do dziś prowadzona jest ich produkcja.

pin

Następnie wrócimy do Xian, by ponownie zanurzyć się w długą i barwną historię miasta. Po zwiedzeniu Pagody rozkoszować będziemy się czasem wolnym.

Obiadokolację zjemy w restauracji, a na koniec dnia ruszymy na lotnisko, skąd ruszymy do Zhangjiajie. Nocleg w hotelu.

6

Dzień 6

Kolejny dzień niezwykłych widoków. Przed nami zwiedzanie panoramicznego parku narodowego Zhangjiajie ze spektakularnymi kominami skalnymi.

pin

Klimat iście magiczny, jak ze snu, nic więc dziwnego, że góry Hallelujah, które znajdziemy w parku, posłużyły jako inspiracja w filmie Avatar. My także poczujemy się, jak na planie filmowym, wjeżdżając gondolą i obserwując panoramę z najlepszej perspektywy.

pin

Na chętnych czeka widowiskowy trekking. Przejdziemy po jednym z największych w Chinach mostów skalnych, skąd zejdziemy stromym kanionem.

Po tak dużej dawce emocji – powrót do miasteczka, obiadokolacja i nocleg w hotelu.

7

Dzień 7

Rankiem wsiądziemy do busa, by dotrzeć do miejscowości Fenghuang, uważanej za jedną z najpiękniejszych w Chinach. Stare miasteczko hipnotyzuje drewnianymi domami wznoszącymi się wzdłuż brzegów rzeki Tuo Jiang oraz czarującymi mostami. Swoją nazwę zawdzięcza feniksom, które – jak głosi legenda – jako pierwsze doceniły jego uroki.

Krążenie kamiennymi uliczkami doskonale wprowadzi nas w klimat. Nic jednak nie może się równać podziwianiu Miasta Feniksów ze statku, powolnie przemierzającego rzekę. Każde zrobione tu zdjęcie będzie piękne – dajemy słowo!

Pod wieczór powrót do Zhangjiajie, obiadokolacja i nocleg w hotelu.

8

Dzień 8

Czeka nas dzień pełen wrażeń. Rano ruszymy w góry Tianmen. Nad spektakularnym kanionem przejedziemy najdłuższą tego typu gondolą na świecie.

Wisienką na torcie będzie spacer po platformie szklanej zawieszonej na półce skalnej 300 metrów nad ziemią!

Po takiej dawce emocji wrócimy do miasteczka na obiadokolację i ruszamy na lotnisko, by dostać się do Pekinu.

Po przylocie transfer do hotelu i nocleg.

9

Dzień 9

Tuż po śniadaniu czeka nas ostatni dzień w Chinach przed wylotem. Zaczniemy go od zwiedzania największego i najpiękniejszego klasztoru buddyzmu tybetańskiego na świecie, Yonghegong z XVII wieku.

pin

Następnie, dla kontrastu, zajrzymy na oddany do użytku w 2008 roku stadion narodowy, zbudowany w kształcie ptasiego gniazda, który jest w stanie pomieścić 90 tys. osób.

Na tak zwanej ulicy Jedwabnej zrobimy ostatnie zakupy, a później uczcimy dzień obiadokolacją, wspominając najlepsze momenty z ostatnich dni.

Nocleg w hotelu.

10

Dzień 10

Po śniadaniu transfer na lotnisko i wylot do Polski. Po południu przylot do Warszawy.