Święte jaskinie | TOP 7 Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Święte jaskinie | TOP 7

Na całym świecie natrafimy na miejsca kultu ulokowane w grotach. Wierni modlą się w nich do chrześcijańskich świętych, do hinduistycznych bóstw, do Buddy… A przed wiekami mogli tam nawet składać ofiary z ludzi. Dziś wskażemy kilka świętych jaskiń szczególnie wartych odwiedzenia.

#7 Jaskinia Korycyjska (Grecja)

W grocie na zboczu Parnasu oddawano cześć nimfom i Panu, bóstwu opiekuńczemu pasterzy i trzód.

#6 Actun Tunichil Muknal (Belize)

W jaskini niedaleko San Ignacio, Majowie składali ofiary z ludzi. A przynajmniej taki wniosek można wysnuć, patrząc na znajdujące się tam kości.

#5 Katakumby Świętego Pawła (Malta)

W podziemiach maltańskiego Rabatu (nie mylić ze stolicą Maroka), gdzie znajdują się wczesnochrześcijańskie groby, według legendy przebywał święty Paweł.

#4 Groty w Elefancie (Indie)

Głównym obiektem kultu w kompleksie składającym się z siedmiu podziemnych świątyń jest Śiwa, hinduistyczny bóg noszący 1008 imion.

#3 Złota Świątynia Dambulla (Sri Lanka)

Składająca się z pięciu jaskiń buddyjska świątynia stanowi jeden z najciekawszych zabytków Sri Lanki.

#2 Jaskinie Batu (Malezja)

Hinduistyczne centrum świątynne i pielgrzymkowe z ogromną Jaskinią Katedralną, do której prowadzą 272 stopnie strzeżone przez gigantycznego złotego Murugana, boga wojny i śmierci.

#1 Jaskinie Smoczych Wrót (Chiny)

Albo – Jaskinie Dziesięciu Tysięcy Buddów. Choć niedawno wyliczono, że w grotach nad brzegiem rzeki Yi He, Buddów jest ponad czternaście tysięcy.

https://www.youtube.com/watch?v=W2_0VYsCkgw

Święte jaskinie | TOP 7 Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Daniel Nogal

Copywriter, redaktor, autor powieści.