Pomniki Historii | TOP 6 Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Pomniki Historii | TOP 6

Pomniki Historii to zabytkowe obiekty o szczególnej wartości, odzwierciedlające bogactwo i różnorodność polskiego dziedzictwa kulturowego. Ostatnio ich lista wydłużyła się, przyjrzyjmy się więc kilku nowym, wartym odwiedzenia Pomnikom Historii.

#6 Zamek biskupi w Lidzbarku Warmińskim

Warownia należy do najcenniejszych zabytków gotyckich naszego kraju.

#5 Twierdza Wisłoujście

Znajdujący się w Gdańsku fort wielokrotnie przebudowywano na przestrzeni siedmiu stuleci, co nadało mu wyjątkowy charakter.

#4 Zamek w Kwidzynie

Czternastowieczną twierdzę kapituły pomezańskiej wzniesiono w krzyżackim stylu.

#3 Pałac w Rogalinie

Osiemnastowieczna rezydencja stanowi dziś oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu.

#2 Krzyżtopór

W świętokrzyskiej miejscowości Ujazd zobaczymy ruiny największej budowli pałacowej przed powstaniem Wersalu.

#1 Zamek w Krasiczynie

Pałac i warownia w jednym, a przy tym arcydzieło manierystycznej architektury.

Pomniki Historii | TOP 6 Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Daniel Nogal

Copywriter, redaktor, autor powieści.