Pędzimy ku zagładzie | Raport Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Pędzimy ku zagładzie | Raport

Miażdżący, bezkompromisowy raport organizacji związanej z ONZ podaje: milion gatunków zwierząt może zniknąć, a bezpośrednią przyczyną tej sytuacji jest człowiek.

Raport Międzyrządowej Platformy Polityki Naukowej w sprawie Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemowych został sporządzony przez ekspertów i podpisało się pod nim 145 naukowców z całego świata. Wniosek? Prędkość, z jaką giną gatunki, jest zatrważająca.

pin

Za co odpowiada człowiek? Zanieczyszczenia powietrza, ograniczenie naturalnych siedlisk, zmiany klimatyczne. Na Międzynarodowym Szczycie Klimatycznym (IPCC) postawiono sprawę jasno: mamy mniej niż 12 lat, aby coś z tym zrobić, w przeciwnym razie czeka nas wielka katastrofa.

Dużą szkodę czyni również rybołówstwo oraz karczowanie lasów, zwłaszcza na globalnej północy. O zanieczyszczeniach wód morskich lepiej nie wspominać – szacuje się, że do 2050 roku w Oceanie będzie więcej plastikowych śmieci niż ryb. Rocznie trafia tam ok. 400 milionów ton odpadów.

Efektem działania człowieka jest również zmiana ekosystemów na 75% obszarach lądowych i 66% morskich na całej planecie, a aż 75% zasobów słodkiej wody wykorzystujemy na potrzeby upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

pin

Jedyna dobra wiadomość jest taka, że możemy jeszcze zatrzymać nasz pęd ku zagładzie. Aby jednak tego dokonać, potrzebne są głębokie i poważne zmiany w polityce niemalże każdego państwa na świecie, które dzisiaj jest na bakier z ekologią.

Pędzimy ku zagładzie | Raport Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Redakcja goforworld.com

goforworld.com poleca!