Najstarszy przewodnik Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Najstarszy przewodnik

Ukazało się kolejne wydanie siedemnastowiecznego opisu Szczecina, autorstwa Paula Friedborna. Poprzedni nakład rozszedł się błyskawicznie, zapewne i tym razem nie braknie chętnych do zakupu tak wyjątkowej książki.

Żyjący w latach 1572–1637 Paul Friedeborn był szczecińskim kupcem, prawnikiem i radnym, a przez ostatnie osiem lat życia – burmistrzem tego miasta. Przyszło mu żyć w czasach świetności Szczecina, który był wówczas stolicą Księstwa Pomorskiego. Friedeborn rozsławić chciał swoją małą ojczyznę i zachęcić cudzoziemców do odwiedzin.

‘Descriptio urbis Stetinensis, topographica, historica, cum icone’, czyli ‘Topograficzny i historyczny opis miasta Szczecina wraz z ryciną’, opublikował w roku 1624. Wspomniana rycina to drzeworytowa odbitka widoku miasta od strony wyspy Łasztowni. Jej kopia znajduje się też we współczesnym polskim wydaniu, przetłumaczonym przez Agnieszkę Borysowską z Książnicy Pomorskiej.

Dzisiejszy Szczecin to oczywiście zupełnie inne i o wiele większe miasto. Tłumaczka książki Friedeborna namawia jednak miłośników historii do wycieczki z siedemnastowiecznym przewodnikiem w ręku. Pamiątki z czasów Księstwa Pomorskiego wciąż można tu odnaleźć.

Najstarszy przewodnik Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Daniel Nogal

Copywriter, redaktor, autor powieści.