Europa: które granice są zamknięte, a które otwarte? Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Europa: które granice są zamknięte, a które otwarte?

Świat coraz śmielej otwiera granice, a my zbieramy dla was informacje – jak wygląda sytuacja w Europie? Ważne: sytuacja zmienia się dynamicznie, dlatego niektóre informacje mogą stracić aktualność. Aktualizacje za: www.gov.pl  na dzień 2 lutego 2021.

ISLANDIA

 • Granice Islandii pozostają otwarte dla obywateli UE/EGO oraz Wielkiej Brytanii.
 • Wszyscy pasażerowie przybywający do Islandii od 19 sierpnia 2020 r. muszą poddać się dwóm testom przesiewowym na COVID-19 wraz z pięciodniową kwarantanną do czasu poznania wyników drugiego testu, tylko w wyjątkowych okolicznościach można odbyć 14-dniową kwarantannę. Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z obowiązku poddania się testom przesiewowym i kwarantannie, podobnie jak osoby, które po przejściu testów PCR na koronawirusa uzyskały od islandzkich organów opieki zdrowotnej zaświadczenie o przebytym zakażeniu chorobą COVID-19 i zakończeniu izolacji lub jeśli na podstawie pomiarów przeciwciał wykazano, że wyzdrowiały po infekcji COVID-19.  Pasażerowie tranzytowi, którzy nie opuszczają terminali na granicy, nie są zobowiązani do poddania się testom przesiewowym ani kwarantannie.
 • Pierwszy test przesiewowy wykonywany jest bezpośrednio po przekroczeniu granicy. Następnie pasażerowie muszą przez 5–6 dni pozostawać na kwarantannie, zgodnie z zasadami odbywania kwarantanny domowej lub zasadami odbywania kwarantanny przez osoby przyjeżdżające do Islandii.
 • Drugi test przesiewowy wykonywany jest w punktach służby zdrowia na terenie całego kraju. Zwolnienie z kwarantanny następuje po uzyskaniu negatywnego wyniku drugiego testu przesiewowego.
 • Od dnia 1 grudnia testy na obecność COVID-19 są darmowe.
 • Osoby które przeszły COVID-19 i posiadają stosowną dokumentację są zwolnione z odbywania kwarantanny. Podobnie osoby, które posiadają właściwy dokument według wzoru WHO stwierdzający przyjęcie szczepionki na COVID-19.
 • Ograniczenia dotyczące ruchu międzynarodowego mają obowiązywać do końca kwietnia 2021 r.

BUŁGARIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 roku do 14 lutego 2021 osoby przekraczające bułgarską granicę są zobowiązani do odbycia 10-dniowej kwarantanny po powrocie do Polski. Z tego obowiązku zwalnia się osoby, które mają negatywny wynik testu na COVID, wykonanego maksymalnie 48h przed.

CHORWACJA

Jak czytamy na gov.plUprzejmie informujemy, że obowiązek okazania nie starszego niż 48 godzin negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2 podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji został przedłużony do dnia 15.02.2021 roku.

GRECJA

Granice Gracji pozostają otwarte. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 roku do 14 lutego 2021 osoby przekraczające grecką granicę są zobowiązani do odbycia 10-dniowej kwarantanny po powrocie do Polski. Z tego obowiązku zwalnia się osoby, które mają negatywny wynik testu na COVID, wykonanego maksymalnie 48h przed przylotem.

HISZPANIA

Jak czytamy na rządowej stronie gov.plod 23 listopada 2020 roku, wszyscy pasażerowie, którzy podróżują do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka (w tym z Polski, z wyłączeniem województwa podkarpackiego), zobowiązani będą do posiadania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Pełna lista regionów ryzyka (w j. hiszpańskim) znajduje się na stronie internetowej hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia.

Od 10 grudnia 2020 roku, poza wynikiem testu typu PCR (RT-PCR), dozwolone będą także wyniki testów TMA. Wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską będą musieli poddać się kontroli zdrowotnej, która może obejmować mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz ocenę ogólną (wizualną) stanu zdrowia.

PORTUGALIA

Do 14 lutego (do godz. 23:59)  na terytorium Portugalii kontynentalnej obowiązuje kwarantanna narodowa (lockdown). Zgodnie z zapowiedziami rządu Portugalii, planowane jest następnie przedłużenie tych zasad na kolejne 15 dni. Szczegółowe zasady nt. zasad obowiązujących w tym okresie dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/portugalia/kwarantanna-narodowa-w-portugalii. O ograniczeniach związanych z ruchem powietrznym przeczytacie TUTAJ.

SŁOWENIA 

Od 16 stycznia 2021 obowiązują nowe przepisy wjazdowe zwalniając z obowiązku kwarantanny osoby przekraczające granicę Słowenii, które posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na COVID-19. Akceptowane są zarówno testy – PCR wykonane w krajach UE, obszaru Schengen lub w krajach trzecich przez organizacje wskazane jako wiarygodne (https://www.nlzoh.si/objave/priznavanje-rezultatov-testiranj-na-prisotnost-virusa-sars-cov-2-pri-prehajanju-meja/)  jak i tzw. ‘szybkie testy” – HAG wykonywane w krajach UE i Schengen. Od wykonania testu do przekroczenia granicy Słowenii nie może upłynąć więcej niż 48 godziny w przypadku testów PCR i 24 godziny w przypadku testów HAG.

Pozostałe osoby wjeżdżające z Polski do muszą odbyć 10-dniową kwarantannę. Wyjątki dotyczą osób podróżujących służbowo, w sprawach rodzinnych oraz pracowników transgranicznych.

W strefie wysokiego zagrożenia koronawirusowego (na tzw. „czerwonej liście”) znajduje się całe terytorium Polski (źródło gov.pl)

CYPR

Rząd Republiki Cypryjskiej wprowadził obowiązkową 10-dniową kwarantannę dla wszystkich osób przylatujących z Wielkiej Brytanii (szczegóły w jęz. angielskim: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/21122020_passengersfromUK_EN.pdf).

Władze cypryjskie określiły dwie kategorie państw (A i B), z których można podróżować na Cypr. Skład obu grup państw (A i B) jest na bieżąco modyfikowany w oparciu o kryteria stopnia zagrożenia epidemicznego i może w każdej chwili ulec zmianie.

Polska znajduje się obecnie w kategorii C – z państw zaliczonych do tej kategorii na Cypr mogą przylecieć wyłącznie obywatele Republiki Cypryjskiej i członkowie ich rodzin, osoby mieszkające na stałe w Republice Cypryjskiej, członkowie korpusu dyplomatycznego oraz osoby, które uzyskały indywidualną zgodę władz cypryjskich. Po przylocie obowiązuje okazanie negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR lub poddanie się (na własny koszt) obowiązkowemu testowi na lotnisku, a następnie pozostawanie przez 14 dni w samoizolacji. Na 48 godzin przed jej końcem obowiązuje powtórzenie testu RT-PCR na własny koszt. WIĘCEJ.

EGIPT

Od 1 września 2020 r. wszyscy podróżujący do Egiptu zobligowani są do okazania negatywnych wyników testów PCR na COVID-19, przetłumaczonych na język angielski lub język arabski. Badanie powinno być przeprowadzone w okresie 72 godzin przed planowanym wjazdem do Egiptu.

AUSTRIA

Osoby przyjeżdżające do Austrii z krajów podwyższonego ryzyka [w tym z Polski] zobowiązane są do odbycia 10 dniowej kwarantanny.  Osoby przyjeżdżające do Austrii zobowiązane są do elektronicznej rejestracji. Potwierdzenie wykonania rejestracji przesłane zostanie na skrzynkę poczty elektronicznej. Osoby przekraczające granicę muszą posiadać przy sobie potwierdzenia rejestracji – w formie elektronicznej lub wydrukowanej. W przypadku braku technicznych możliwości do rejestracji elektronicznej, na zasadzie wyjątku, możliwe jest skorzystanie z formularza przygotowanego w języku niemieckim lub angielskim (załącznik F lub E na stronie Ambasady RP w Wiedniu).
Kwarantannę uznaje się za zakończoną, o ile najwcześniej w piątym dniu po wjeździe do Austrii zostanie wykonany test antygenowy lub molekularno-biologiczny na obecność wirusa SARS-CoV-2 i wynik testu będzie negatywny.

CZECHY

Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej od 5. października w Czechach zaczął obowiązywać stan wyjątkowy, a od 18 grudnia przywrócono ograniczenie dotyczące swobodnego przemieszczania się osób. System oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa podróżowania tzw. „Semafor” umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania (kraje czerwone i pomarańczowe) na koronawirusa: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/ (lista jest stale aktualizowana). Podróżni z Polski mogą wjechać na terytorium Czech jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. leczenie, podróż służbowa) o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa. Przyjazd do Czech na okres powyżej 24 h wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego (https://plf.uzis.cz/) okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72h przed wjazdem lub poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny (w przeciwnym wypadku obowiązuje kwarantanna).

GRUZJA

OGRANICZENIA PODRÓŻOWANIA

 • Od 2 lutego Gruzja otwiera granice dla ruchu lotniczego. Aktualny rozkład lotów do/z Tbilisi i Kutaisi można znaleźć na stronie internetowej Agencji Lotnictwa Cywilnego Gruzji. Prosimy o bezpośredni kontakt z przewoźnikami w sprawie harmonogramu lotów i zakupu biletu. Loty na trasie Warszawa-Tbilisi-Warszawa są realizowane obecnie przez Biuro PLL LOT w Tbilisi.
 • Granice lądowe i morskie pozostają nadal zamknięte.
 • Turystyka. Obywatele polscy, przylatujący samolotem do Gruzji, powinni posiadać:
  • zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR wykonanym w ciągu ostatnich 72h przed przylotem (w języku angielskim). Po 3 dniach od przyjazdu należy wykonać kolejny test PCR na własny koszt.

albo

  • zaświadczenie o przyjęciu dwóch dawek szczepionki przeciwko COVID-19 (w języku angielskim).

NORWEGIA

W piątek 29 stycznia br. Norwegia zamknęła granice dla wszystkich osób, które nie mają stałego zameldowania w Norwegii, z nielicznymi wyjątkami. Granice pozostaną zamknięte co najmniej do 14 lutego br. Wymóg dotyczący testów, rejestracji i kwarantanny pozostaje bez zmian. WIĘCEJ.

Europa: które granice są zamknięte, a które otwarte? Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Redakcja goforworld.com

goforworld.com poleca!