Barbórka na liście UNESCO Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Barbórka na liście UNESCO

Przypadająca 4 grudnia uroczystość świętej Barbary, patronki górników, obchodzona jest na Górnym Śląsku od prawie dwóch stuleci. Odbywają się przemarsze i koncerty orkiestr górniczych, okolicznościowe nabożeństwa, biesiady w karczmach piwnych, zakładowe akademie, a także rodzinne przyjęcia.

Barbórka to element górnośląskiego dziedzictwa i tamtejszej tożsamości – nie tylko osób pracujących pod ziemią, ale wszystkich mieszkańców regionu. Dlatego kilka miesięcy temu pojawił się pomysł wpisania jej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Starania o to koordynuje Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Trwa zbiórka relacji, fotografii i nagrań obrazujących barbórkowe obchody na przestrzeni lat, odbywają się także konsultacje z osobami i organizacjami zainteresowanymi tematem. Inicjatywę wspiera między innymi największa węglowa firma, czyli Polska Grupa Górnicza. Przełomową datą ma być 21 kwietnia, kiedy to w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbędzie się publiczna debata nad tekstem wniosku o wpisanie Barbórki na prestiżową listę. Uda się?

Barbórka na liście UNESCO Biuro podróży Goforworld by Kuźniar

Daniel Nogal

Copywriter, redaktor, autor powieści.