VOUCHER | 2 000 PLN

2,000.00

Nie przegap żadnego wpisu

Zapisz się do newslettera

VOUCHER | 2 000 PLN

Opis

To prawdopodobnie będzie najpiękniejszy prezent od Ciebie! Ktoś bliski ma podróżnicze marzenia? A może chcesz nagrodzić pracownika lub wysłać przyjaciół w podróż poślubną?

Podaruj niecodzienny prezent – voucher na podróże z goforworld.com! Połączmy siły, żeby sprezentować komuś coś, co jest najbardziej wartościowe: przygodę, wiedzę, emocje. Podróż!

Co zrobić, aby zakupić ważny voucher o wartości 2 000 PLN?

1. Zakup voucher i zrealizuj płatność.
2. Na adres biuro@goforworld.com prześlij dane osoby, którą chcesz obdarować, a więc jej imię i nazwisko.
3. W ciągu maksymalnie trzech dni roboczych od zakupu prześlemy do ciebie kurierem podpisany i opieczętowany voucher w formie drukowanej, który jest jedynym akceptowanym voucherem przez goforworld.com.


REGULAMIN ZAKUPU VOUCHERÓW

§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu Voucherów.
2. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego dokumentu np. takich jak definicje umowne, zwrot Towaru, kwestie związane z ochroną danych osobowych etc. zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu Goforworld.com. Regulamin Sklepu dostępny jest na stronie www.goforworld.com/regulamin-sklepu/
3. Jeżeli Regulamin zakupu voucherów pewne kwestie reguluje odmiennie niż Regulamin Sklepu zastosowanie znajdują zapisy Regulaminu zakupu Voucherów.

§ 2 Czym jest Voucher?

1. Voucher jest wystawiony przez Fabrykę Rozsądku i można go zakupić wyłącznie przez sieć Internet za pośrednictwem Sklepu znajdującego się pod adresem goforworld.com
2. Voucher jest imiennym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy. Voucher stanowi odpowiednik gotówki i upoważnia wyłącznie do zamówienia i zapłaty za imprezę turystyczną organizowaną przez Fabrykę Rozsądku.
3. Dla potrzeb realizacji uprawnień przysługujących Konsumentom Voucher należy traktować jak Towar w rozumieniu Regulaminu Sklepu.
4. Voucher uzyskuje ważność jedynie w formie drukowanej, opatrzonej i pieczęcią Fabryki Rozsądku oraz odręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Fabryki Rozsądku.
5. Środki pieniężne odpowiadające wartości Vouchera nie podlegają oprocentowaniu.
6. Voucher nie jest kartą płatniczą, jak również elektronicznym instrumentem płatniczym, ani nie stanowi pieniądza elektronicznego.

§ 3 Jak zakupić Voucher

1. W celu zakupu Vouchera niezbędne jest złożenie zamówienia. Aby poprawnie złożyć zamówienie Klient powinien kliknąć na przycisk zamów, a następnie uzupełnić formularz kontaktowy o dane niezbędne do realizacji zamówienia Klienta, a także określić formę płatności. Uwaga, jeżeli chcesz aby Voucher został wystawiony na inną osobę niż osoba zamawiająca (np. w przypadku, kiedy ma być prezentem dla innej osoby) koniecznie wyślij do Sklepu wiadomość na adres biuro@goforworld.com podając w niej dla kogo przeznaczony jest Voucher.
2. Wypełnienie wszystkich pól formularza kontaktowego jest niezbędne do skutecznego złożenia zamówienia.
3. Skuteczne złożenie zamówienia zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do Klienta.
4. Zamówienia Klientów będą niezwłocznie kompletowane i przygotowywane do wysyłki na adres wskazany w treści formularza kontaktowego. W przypadku wyboru płatności przelewem bezpośrednim na rachunek Sklepu lub konta PayU zamówiony Towar będzie wysyłany najpóźniej jeden dzień roboczy po dniu zaksięgowania płatności na rachunku Sklepu. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówiony Towar będzie wysyłany najpóźniej jeden dzień roboczy po dniu otrzymaniu zamówienia.

§ 4 Jak wykorzystać Voucher?

1. Voucher może być użyty wyłącznie jako płatność (całkowita lub częściowa) za wszystkie imprezy turystyczne organizowane przez Fabrykę Rozsądku i sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej goforworld.com. Aktualna lista imprez turystycznych oferowanych przez Fabrykę Rozsądku znajduje się na stronie www.goforworld.com/podoze
2. Płatność Voucherem następuje poprzez okazanie Vouchera w lokalu Fabryki Rozsądku.
3. W przypadku, gdy wartość Vouchera nie wystarcza do zapłacenia pełnej ceny zamówionej imprezy turystycznej posiadacz Vouchera zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie gotówką lub innym środkiem płatniczym.
4. Całkowita lub częściowa zamiana Vouchera na gotówkę nie jest możliwa.
5. Voucher nie stanowi papieru wartościowego.
6. Voucher może zostać wykorzystany w ciągu pięciu lat od daty zakupu.
7. Jeżeli posiadacz Vouchera zamówi imprezę turystyczną organizowaną przez Fabrykę Rozsądku, a kwota wartości Vouchera będzie większa niż cena zamówionej imprezy turystycznej Fabryka Rozsądku wystawi i doręczy nowy Voucher, o wartości stanowiącej różnicę pomiędzy pierwotną wartością Vouchera i ceną imprezy turystycznej. Np. jeżeli Voucher ma wartość 10.000,00 zł, a posiadacz wykorzysta go do zamówienia imprezy turystycznej o wartości 7.000,00 zł Fabryka Rozsądku dostarczy posiadaczowi nowy Voucher o wartości 3.000,00 zł.
8. Nowy Voucher, o którym mowa w ust. 7 zostanie wystawiony niezwłocznie po zakończeniu imprezy turystycznej.
9. Jeżeli posiadacz Vouchera zamówi imprezę turystyczną organizowaną przez Fabrykę Rozsądku, a następnie zrezygnuje z uczestnictwa w zmówionej imprezie turystycznej Fabryka Rozsądku wystawi i doręczy nowy Voucher, odpowiadający wartości pierwotnego Vouchera, pomniejszoną jednak o koszty poniesione przez Fabrykę Rozsądku w związku z rezygnacją z imprezy turystycznej.
10. Fabryka Rozsądku nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Klientowi.
11. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Vouchera, Klientowi, lub posiadaczowi Vouchera nie przysługują wobec Fabryki Rozsądku jakiekolwiek roszczenia. W szczególności Fabryka Rozsądku nie umożliwia Klientowi czy też posiadaczowi Vouchera zgłoszenia kradzieży Fabryce Rozsądku i zablokowania Vouchera.

Wróć do zakupów Idź do koszyka