Syberia poza szlakiem!

 • Kierunek: Syberia
 • Czas: 10 dni
 • Kiedy: Od 02 do 11 marca 2018

OSTATNIE 2 MIEJSCA | Decyduje kolejność zgłoszeń

Syberia – już raz sprostaliśmy temu wyzwaniu, ale to kraina, która wzywa nas ponownie. Jedziemy poznać świat skuty lodem i zamrożony do kości. To marzenie, które może zaskakiwać. A jednak – spacer po zamarzniętym Bajkale, podróż koleją transsyberyjską – tego się nie zapomina. Musicie doświadczyć Syberii. Warto!

Dzień 1 – 2/03

Wylatujemy z Polski przez Moskwę do Nowosybirska. Zaczynamy naszą wielką, syberyjską wyprawę po wiedzę i mróz!

Dzień 2 – 3/03

Przylatujemy do Nowosybirska – nieoficjalnej stolicy Syberii. Nie jest to najpiękniejsze miejsce świata, ale w Rosji z estetyką się nie dyskutuje. To trzecie co do liczby mieszkańców rosyjskie miasto. Ciekawa architektura, nieliczne zabytki i klimat miasta z wielką historią i jeszcze większą rosyjską szarością. Spędzimy tu kilka godzin zwiedzając i czekając na pociąg. Wieczorem wsiadamy w kolej transsyberyjską. Nie zapomina się tej chwili.


Dzień 3 -4/03

Świt w kolei do Irkucka. To będzie dopiero przedsmak naszej transsyberyjskiej przejażdżki. Cały dzień mamy na rozmowę, podpatrywanie innych pasażerów, czytanie i patrzenie w bezkres za oknami. Tak to tu wygląda każdego dnia. Powtarzalność bywa nieznośna, ale można się do niej przyzwyczaić.

Obiad i kolacja w pociągu. To będzie niezła przygoda, bo bar na kolei syberyjskiej rządzi się swoimi prawami! Specjalna procedura, menu i klimat. W każdej chwili w wagonie będziemy mogli korzystać z wrzątku i zaparzyć sobie herbaty w legendarnej wynajętej szklance rosyjskich kolei.

Dzień 4 – 5/03

Nad ranem powinniśmy dotrzeć do Irkucka. Zameldujemy się w hotelu i ruszymy na zwiedzanie miasta, stolicy Syberii. Zaskoczą nas stare, drewniane budynki, z pięknymi zdobieniami. Większość z nich jest w złym stanie, ale i tak nadają miastu niezwykły klimat. Na pewno zobaczymy najstarszy drewniany budynek w Irkucku, nazywany „Koronkowym Domem” pięknie zdobiony dom z 1781 r. Noc spędzimy w Irkucku.

Dzień 5 – 6/03

Ruszamy na Olchon, największą wyspę Bajkału. Czeka nas świetne przeżycie: spacer po Bajkale przy Szamańskiej Skale, którą uważa się za wspaniały symbol jeziora. To chyba najbardziej charakterystyczne miejsce na Syberii! Na nocleg pozostaniemy na Olchonie.

Dzień 6 – 7/03

Będziemy jeździć po Bajkale i podziwiać majestat tego niesamowitego jeziora. Bajkał stanowi największy na świecie zbiornik słodkiej wody, a jego objętość to 20% całych światowych zapasów wody pitnej! Posiłek zjemy w trakcie wyprawy. Na nocleg wrócimy na Olchon.

Post udostępniony przez Pup (@pupvet)

Dzień 7 – 8/03

Rankiem znów przejdziemy przez Bajkał, aby dotrzeć do prawie bezludnego miejsca, które określa się mianem Półwysep Święty Nos. Są tu tylko trzy zamieszkałe wioski. Oszołomi nas piękno przyrody: plaże i mokradła, zatoczki, grzbiety górskie. Nocować będziemy w lokalnej agroturystyce.

Dzień 8 – 9/03

Po śniadaniu ruszamy do Ułan Ude. Po mniej więcej czterech godzinach powinniśmy dotrzeć do hotelu. Zostawimy rzeczy i z aparatami fotograficznymi ruszamy w miasto. Nocleg w Ułan Ude.

Dzień 9 – 10/03

Po późniejszym śniadaniu wycieczka po mieście z lokalnym przewodnikiem. Zobaczymy największą głowę Lenina na świecie i muzeum woskowych figur.

Zjemy obiad z tradycyjnych buriackich dań. W Ułan Ude będzie bardzo lokalnie i tradycyjnie:  strzelanie z łuku, występy miejscowych tancerzy w strojach ludowych i degustacja tradycyjnych dań buriackich. Nocleg w Ułan Ude.

Dzień 10 – 11/03 

Pora pożegnać się z Ułan Ude i Syberią. Wracamy do Polski z przesiadkami w Moskwie i jednym z krajów Europy. Wieczorem lądujemy w Warszawie.

Cena zawiera

 • Bilety lotnicze
 • Bilety kolejowe
 • Wiza do Rosji
 • Ubezpieczenie
 • Lokalni przewodnicy
 • Zakwaterowanie ** | ***

Cena nie zawiera

 • Wyżywienie
 • Biletów wstępu

Wjazd do Federacji Rosyjskiej odbywa się na podstawie ważnej wizy. Warunki otrzymania wiz zostały określone w Umowie między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy po planowanej dacie opuszczenia Federacji Rosyjskiej. Przy wjeździe do Rosji nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, ani określonej kwoty pieniędzy. Obywatele polscy posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub kartę stałego pobytu na terenie Rosji, na ich podstawie oraz ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, wjeżdżają, przebywają i wyjeżdżają z Rosji bez obowiązku posiadania wiz. Na granicy istnieje obowiązek wypełnienia otrzymanej karty migracyjnej, która jest następnie podstawą do zameldowania w miejscu pobytu. Obywatele polscy, którzy w trakcie pobytu w Rosji utracili dokumenty stwierdzające tożsamość, mogą opuścić ten kraj na podstawie nowych dokumentów wydanych przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, bez obowiązku uzyskania wiz wyjazdowych.Jednocześnie przypominamy, iż odbiór nowego dokumentu paszportowego (nie dotyczy paszportów krótkoterminowych wydanych w celu powrotu do kraju) zgodnie z Rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 9 czerwca 2003 r. nr 335 art. 80 wiąże się z koniecznością uzyskania wizy rosyjskiej do nowego dokumentu na pisemny wniosek osoby / instytucji zapraszającej. W związku z powyższym zalecamy wcześniejsze uzyskanie informacji dotyczącej procedury otrzymania wizy rosyjskiej w odpowiednich organach Służby Migracyjnej FR

Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Przy czasowym wwozie do Rosji środka transportu na okres do 2 miesięcy, odprawy celnej należy dokonać w granicznym urzędzie celnym. W ruchu lądowym między RP a Rosją kontrola graniczna i celna odbywa się na granicy polsko-białoruskiej, wyjątek stanowią samochody ciężarowe (TIR-y), które podlegają oddzielnej kontroli celnej na granicy białorusko-rosyjskiej. Od osób udających się do Rosji przez Białoruś samochodem osobowym nie będącym ich własnością, wymagane jest wpłacenie do kasy białoruskiego urzędu celnego kwoty gwarancyjnej w wysokości od 500 do 1000 USD. Przy powrocie do Polski kaucję można odebrać w urzędzie, który ją pobrał, w godzinach jego urzędowania. Warunkiem posługiwania się takim samochodem jest posiadanie pełnomocnictwa od właściciela pojazdu, przetłumaczonego na język rosyjski. Przy wjeździe do Rosji należy deklarować wszystkie przewożone wartościowe przedmioty (biżuteria, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery itp.) oraz dopilnować, aby celnik podpisał, ostemplował i zwrócił deklarację.Zgodnie z Kodeksem Celnym Unii Celnej w ruchu przez granicę celną Unii Celnej: wwóz/wywóz przez osobę fizyczną środków pieniężnych (w tym rosyjskich rubli ) i (lub) czeków podróżnych na łączną kwotę równą lub nieprzekraczającą równowartość 10.000 dolarów amerykańskich, nie wymaga zgłoszenia celnego, natomiast na łączną kwotę przekraczającą równowartość 10.000 dolarów amerykańskich, wymaga zgłoszenia celnego w formie pisemnej na całą kwotę wwożonych (wywożonych) środków pieniężnych i (lub) czeków podróżnych. Niemniej, zalecamy deklarować służbom celnym wwóz/wywóz środków pieniężnych przekraczających równowartość kwoty 3 tysiące USD.Bez opłat celnych można wywozić: wyroby alkoholowe - 2 l, papierosy - 200 sztuk, cygara - 50 sztuk, czarny i czerwony kawior - 250 g, szlachetne gatunki ryb - 2 kg. Wywóz dzieł sztuki (przedmiotów muzealnych) możliwy jest jedynie za okazaniem zezwolenia Ministerstw Kultury Rosji, przy czym funkcjonariusze urzędów celnych często stosuje poszerzoną interpretację tego, co jest dziełem sztuki.

Posiadanie narkotyków, nawet w minimalnej ilości na własny użytek, a także środków psychotropowych jest uważane za przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności (posiadanie do 3 lat, handel - od 8 do 20 lat). Sankcje za innego rodzaju przestępstwa: kradzież w zależności od wartości szkody - do 10 lat, rozbój - od 3 do 15 lat, gwałt - od 3 do 15 lat, przemyt dzieł sztuki i waluty - od 6 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności. Przy poruszaniu się poza miejscem zamieszkania należy mieć przy sobie dokumenty. Obowiązuje ustawa o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych.Od 01.06.2013 r. w Rosji obowiązuje zakaz palenia w obiektach publicznych (w tym m.in. na dworcach, peronach, w obiektach mieszkalnych, hotelach, restauracjach, na plaży) poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz w odległości 15 m od wejść do nich. Za jego naruszenie grozi odpowiedzialność dyscyplinarna.Po przyjeździe do Rosji, przy pobytach dłuższych niż 7 dni roboczych, należy bezwzględnie dopełnić obowiązku meldunkowego (rejestracji), nie później niż siódmego dnia roboczego od dnia przybycia do miejsca pobytu. Organem meldunkowym jest właściwy terytorialnie dla miejsca pobytu oddział Służby Migracyjnej. Goście hotelowi meldowani są na miejscu za pośrednictwem recepcji. Za brak wymaganego meldunku grozi grzywna, a w przypadku dłuższego pobytu bez zameldowania nawet wydalenie. Hotele i podmioty świadczące usługi hotelarskie mają prawo przyjmowania cudzoziemców, którzy utracili dokumenty tożsamości i uzyskali w swoim przedstawicielstwie nowe dokumenty na wyjazd z Rosji, na okres do 10 dni licząc od dnia wydania nowych dokumentów.Homoseksualizm jest legalny w Rosji. Obserwowany jest jednak brak tolerancji ze strony części rosyjskiego społeczeństwa. Należy zwracać uwagę na publiczne okazywanie uczuć. Prawo zakazujące promocji "nietradycyjnych stosunków seksualnych" weszło w życie w czerwcu 2013 roku. Przepisy te mogą mieć wpływ na penalizację publicznych wypowiedzi oraz organizację zgromadzeń dotyczących tematyki LGBT. Nie jest jasne, w jaki sposób powyższe prawo będzie stosowane należy mieć jednak na uwadze, że przewiduje surowe kary dla obcokrajowców, w tym aresztowania, grzywny i deportację.

Dla osób poruszających się samochodem obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC można wykupić u licznych agentów ubezpieczeniowych działających w rejonie przejść granicznych. Wskazane jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Występuje zagrożenie AIDS, gruźlicą i chorobami układu pokarmowego (zwłaszcza na prowincji). Odnotowano ogniska występowania ptasiej grypy. Zalecane są szczepienia przeciwko dyfterytowi, tężcowi, gruźlicy, żółtaczce typu A i B oraz chorobie wywołanej przez ukąszenie kleszczy. Między RP a Rosją obowiązuje umowa gwarantująca wzajemną bezpłatną pomoc medyczną w razie nagłych wypadków i zachorowań. W przypadku dłuższego leczenia i konieczności skomplikowanych zabiegów należy jednak liczyć się z koniecznością pokrycia ich kosztów oraz zakupu drogich lekarstw i preparatów.

W przypadku krótkiego pobytu nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy. Przy dłuższym pobycie zaleca się jego posiadanie. W przypadku posiadania polskiego prawa jazdy zalecane jest posiadanie jego oficjalnego tłumaczenia na język rosyjski, bowiem zdarza się, iż miejscowi funkcjonariusze milicji nie znają alfabetu łacińskiego i mogą kwestionować przedstawiony dokument. Zaleca się tankowanie pojazdów (zwłaszcza na prowincji) w markowych stacjach benzynowych i unikanie okazyjnego zakupu taniego paliwa, bowiem jego użycie może uszkodzić silnik. Mogą występować problemy z dostępem do wiarygodnego serwisu pojazdów lepszych marek. Stan większości dróg oraz stopień przestrzegania przepisów ruchu, tak przez kierowców, jak i przez pieszych, pozostawia wiele do życzenia. W obwodzie kaliningradzkim występują specyficzne ograniczenia szybkości: 40 km/h w terenie zabudowanym i 70 w terenie niezabudowanym. Zaleca się, w miarę możliwości, pozostawianie samochodów na parkingach strzeżonych z uwagi na ryzyko kradzieży tablic rejestracyjnych, bez których w Rosji nie można poruszać się pojazdem po drogach publicznych.

Z wyjątkiem oznaczonych specjalnych stref wojskowych, poruszanie się po Rosji nie podlega ograniczeniom. Na terenie obwodu kaliningradzkiego cudzoziemcy mają zakaz wjazdu do Bałtijska, przy wjeździe na teren Mierzei Kurońskiej obowiązuje opłata ekologiczna. Po pozostałym terytorium obwodu kaliningradzkiego można się poruszać bez przeszkód, z wyjątkiem 2 km strefy przygranicznej wzdłuż wszystkich granic obwodu, wstęp do której wymaga przepustki organów spraw wewnętrznych. Wskazane jest wystrzeganie się podróży w rejony konfliktów i napięć, co szczególnie dotyczy północnego Kaukazu, z uwagi na niebezpieczeństwo uprowadzeń i porwań w celu wymuszenia okupu.

Występuje spore zagrożenie przestępczością pospolitą (kradzieże, napady rabunkowe, włamania, oszustwa i pobicia). Zaleca się unikanie rzucającego się w oczy zachowania wskazującego, że dysponuje się większymi kwotami pieniędzy, zwłaszcza w takich miejscach jak hotele, restauracje, stacje benzynowe itp. Należy unikać zawierania przygodnych znajomości oraz wdawania się w przygodne interesy, zabierania na drodze przypadkowych pasażerów, korzystania z zaproszeń do prywatnych mieszkań od nieznanych bliżej osób, a także korzystania z poczęstunku w takich sytuacjach alkoholem. Większe sumy pieniędzy, bilety, dokumenty i kosztowności sugeruje się przechowywać w skrytkach hotelowych. Przy sobie najlepiej jest posiadać jedynie niezbędne kwoty oraz korzystać z kart kredytowych. Nie należy samotnie spacerować i podróżować samochodem nocą oraz zatrzymywać się w przygodnych miejscach, poza parkingami i oznaczonymi miejscami postojowymi.

Wymiany pieniędzy można dokonywać bez ograniczeń w bankach i kantorach, ale niektóre z nich, jak np. w obwodzie kaliningradzkim, wymagają okazania paszportu. Należy wystrzegać się wymiany poza kantorami i bankami, mimo oferowania lepszego kursu, z uwagi na duże prawdopodobieństwo otrzymania fałszywych banknotów. Bankomaty przyjmują karty płatnicze światowych sieci. Banki pośredniczą w transferze z zagranicy pieniędzy dla osób prywatnych. Na terenie Rosji w dużej części placówek kulturalnych (muzea, teatry, galerie sztuki) obowiązuje zróżnicowanie cen dla obywateli miejscowych i cudzoziemców.Zalecane jest wystrzeganie się zakupu alkoholu w kioskach i przydrożnych straganach z uwagi na niebezpieczeństwo zatrucia, jak również spożywania jakichkolwiek płynów proponowanych przez nieznane osoby np. taksówkarza. Przy zakupie artykułów spożywczych należy zwracać uwagę na ich termin przydatności do spożycia. Przestrzega się przed zawieraniem znajomości za pośrednictwem Internetu, które w wielu przypadkach prowadzą do wyłudzeń dużych kwot pieniężnych np. pod pretekstem załatwienia wizy, wylegitymowania się posiadanymi środkami pieniężnymi na czas pobytu w Polsce itp.OBWÓD KALININGRADZKIWJAZD na teren Obwodu Kaliningradzkiego (Federacja Rosyjska) odbywa się na podstawie ważnej wizy lub dokumentu MRG. Przed wjazdem na teren Obwodu pojazd należy ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej w Rosji oraz posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Przy przekraczaniu granicy samochodem przez drogowe przejścia graniczne niezbędne jest wypełnienie rosyjskiego jednorazowego zezwolenia na czasową odprawę celną środka transportu. Dokonuje się tej czynności bezpośrednio na terenie rosyjskiej części przejścia granicznego, po dokonaniu odprawy paszportowej. Wjeżdżając na teren Obwodu należy zadeklarować wszystkie pieniądze oraz biżuterię i inne cenne przedmioty, nawet takie jak aparat fotograficzny lub telefon komórkowy. Przy przekraczaniu granicy należy pamiętać o poproszeniu funkcjonariusza rosyjskiej służby paszportowej o wydanie tzw. karty migracyjnej, którą należy bezwzględnie zachować do czasu opuszczenia Rosji. UWAGA: Karta migracyjna wydawana jest bezpłatnie! W trakcie pobytu na terenie FR będą na niej dokonywane różnego rodzaju adnotacje urzędowe a przy wyjeździe będzie ona stanowiła podstawę do ustalenia rzeczywistego czasu pobytu cudzoziemca w Rosji. Stwierdzenie przy wyjeździe braku karty migracyjnej powoduje wymierzenie kary administracyjnej w postaci mandatu o wartości odpowiadającej kwocie około 50 USD. Przekroczenie czasu pobytu na terenie Obwodu kaliningradzkiego skutkuje wymierzeniem kary administracyjnej oraz koniecznością uzyskania w siedzibie Federalnej Służby Migracyjnej (Kaliningrad, ul. Frunze 6) wizy wyjazdowej z Federacji Rosyjskiej (wysokość mandatu wraz z kosztem wizy wyjazdowej, to równowartość ok. 600 PLN). Uwzględniając trudności związane z przekraczaniem granic Obwodu Kaliningradzkiego, nie zaleca się wykorzystywania obszaru Obwodu do przejazdów tranzytowych.POBYT na terenie Obwodu Kaliningradzkiego FR. Obywatele polscy wjeżdżający do Obwodu Kaliningradzkiego na podstawie rosyjskich wiz zgodnie z prawem miejscowym posiadają prawo do pobytu, bez zameldowania (tzw. registracji), jedynie w okresie nieprzekraczającym 7 dni. Przedłużenie okresu pobytu może nastąpić jedynie w przypadku dokonania rejestracji miejsca pobytu w służbie migracyjnej (sugerujemy korzystać z pomocy osób miejscowych lub administracji hoteli - wykaz hoteli). Rejestracja pobytu jest czynnością czasochłonną i kłopotliwą, łączącą się także z koniecznością pozostawienia na kilka dni paszportu w instytucji migracyjnej. Przekroczenie wskazanego okresu pobytu (pobyt bez zezwolenia) powoduje konieczność uiszczenia mandatu, wymierzanego przez funkcjonariuszy rosyjskiej Straży Granicznej lub policji w wysokości zbliżonej do kwoty odpowiadającej równowartości 50 USD oraz automatyczne wydalenie poza granice Rosji. Od decyzji tych nie przysługuje odwołanie. Ze względu na występujące od początku 2005 roku problemy w zakresie uzyskania u władz miejscowych tzw. rejestracji (zameldowania) czasowego pobytu przez obywateli polskich przebywających w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Konsulat wystąpił do władz rosyjskich z prośbą o udzielenie wykładni obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa rosyjskiego. Poniżej przedstawiamy główne wątki uzyskanej odpowiedzi: Rosyjskie wizy wjazdowe, wydawane w kategorii "prigranicznyj obmien" są ważne przez okres w nich wskazany. Zgodnie z art. 20 Ustawy Federalnej "O sytuacji prawnej cudzoziemców w Federacji Rosyjskiej"; cudzoziemcy, którzy wjechali na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego i przebywają tu do trzech dni roboczych, nie podlegają rejestracji, a przebywający powyżej trzech dni podlegają rejestracji w ustalonym trybie. Rejestracja cudzoziemców w hotelach odbywa się tylko na okres ich pobytu. W Obwodzie Kaliningradzkim znajduje się 39 hoteli, posiadających prawo rejestrowania pobytu cudzoziemców. W celu zarejestrowania się pod adresem prywatnym niezbędna jest pisemna zgoda obywatela Federacji Rosyjskiej, udzielającego cudzoziemcowi pomieszczenia dla zamieszkiwania. Opłata za rejestrację od cudzoziemców nie jest pobierana. Rejestracją cudzoziemców, przebywających na podstawie rosyjskich wiz wielokrotnych zawierających adnotację "prigranicznyj obmien", zajmuje się oddział paszportowo - wizowy Zarządu Spraw Wewnętrznych Obwodu Kaliningradzkiego.W celu wykonywania przez cudzoziemców pracy lub nauki, a także wjazdu w celach prowadzenia działalności gospodarczej, handlowej lub w sprawach prywatnych niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej wizy rosyjskiej na podstawie przygotowanego w prawnie przewidzianym trybie zaproszenia od rosyjskiej osoby prawnej lub fizycznej. Zgodnie z istniejącym ustawodawstwem, cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium rosyjskim bez rejestracji, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej w postaci grzywny z następującym potem wydaleniem poza granice Federacji Rosyjskiej.PODRÓŻOWANIE. Po terenie Obwodu można poruszać się bez przeszkód z wyjątkiem strefy przygranicznej (pas o szerokości około 5 km wzdłuż wszystkich granic OK) oraz stref z reglamentowanym wstępem obcokrajowców, gdzie obowiązuje zakaz poruszania się bez przepustek wydawanych przez organy spraw wewnętrznych (szczegółowa informacja poniżej). Zakaz wjazdu dla cudzoziemców obowiązuje m.in. w Bałtijsku i Jantarnoje. Opłata ekologiczna jest pobierana przy wjeździe na teren Mierzei Kurońskiej. Podczas podróżowania po OK należy zawsze posiadać przy sobie dokumenty tożsamości (paszport i kartę migracyjną).WYJAZD z Obwodu Kaliningradzkiego. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczeń wjazdu dla cudzoziemców. Cudzoziemcy, w tym obywatele polscy, zamierzający wyjechać z Obwodu Kaliningradzkiego do Polski przez drogowe przejścia graniczne narażeni są na konieczność długotrwałego, sięgającego nawet do kilkunastu godzin, oczekiwania w kolejce na wjazd na teren przejścia granicznego. Po stronie rosyjskiej oczekiwanie odbywa się w bardzo trudnych warunkach socjalnych. Choć sytuacja ta jest przedmiotem bieżących interwencji ze strony Konsulatu, jej uregulowanie oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podróżnych należą do wyłącznej kompetencji władz miejscowych. W okresie oczekiwania podróżni narażeni są na różnego rodzaju zjawiska patologiczne, w tym wymuszenia korupcyjne, oszustwa, agresję ze strony osób zajmujących się tzw. "ustawianiem kolejki" lub innych oczekujących wywołaną zmęczeniem i używkami. W kolejkach pojazdów oczekujących przed przejściami granicznymi otwarcie działają osoby oferujące możliwość przekroczenia granicy poza kolejnością, po uiszczeniu nieformalnej opłaty, co jednak jest działaniem całkowicie bezprawnym, podobnie, jak pobieranie zwyczajowych opłat przez funkcjonariuszy rosyjskich służb granicznych.Podróżni poruszający się po drogach dojazdowych do przejść granicznych zatrzymywani są pod byle pretekstem przez miejscową policję drogową i poddawani działaniom noszącym znamiona presji korupcyjnej. Okresowo osoby stale trudniące się przewozem przez granicę towarów akcyzowych dokonują blokowania dróg dojazdowych do przejść granicznych w proteście przeciwko długiemu oczekiwaniu. Zgodnie z przepisami rosyjskimi, obywatele państw WNP oczekują na dojazd do rosyjskich przejść granicznych w odrębnych kolejkach. Bez kolejki przejeżdżają natomiast liczne pojazdy posiadające specjalne przepustki lub korzystające z innych możliwości. Okresowo osoby stale trudniące się przewozem przez granicę towarów akcyzowych dokonują blokowania dróg dojazdowych do przejść granicznych w proteście przeciwko długiemu oczekiwaniu. Zgodnie z przepisami rosyjskimi obywatele państw WNP oczekują na dojazd do rosyjskich przejść granicznych w odrębnych kolejkach. Bez kolejki przejeżdżają natomiast liczne pojazdy posiadające specjalne przepustki lub korzystające z innych możliwości.UWAGA: Wszelkie dzieła sztuki można wywozić z Obwodu jedynie za pozwoleniem Ministerstwa Kultury FR. Co jest dziełem sztuki lub przedmiotem muzealnym jest dość dowolnie ustalane przez funkcjonariuszy urzędów celnych, np. każdy element umundurowania żołnierza z lat II wojny światowej, przedwojenna gazeta lub książka mogą być uznane za dobro narodowe i skonfiskowane, a ich posiadacz ukarany mandatem.Nie zaleca się wykorzystywania terytorium obwodu kaliningradzkiego do przejazdów tranzytowych do Republiki Litewskiej.MAŁY RUCH GRANICZNY. Zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego to, według umowy zawartej pomiędzy RP a FR, dokument wydawany mieszkańcom strefy przygranicznej Państwa jednej Strony, uprawniający do wielokrotnego wjazdu, wyjazdu i pobytu w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony, na warunkach ustalonych w Umowie. Strefę przygraniczną FR stanowi terytorium Obwodu Kaliningradzkiego. Wydane zezwolenie uprawnia mieszkańca strefy przygranicznej Państwa jednej Strony do wjazdu i pobytu w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony każdorazowo do 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia wjazdu, jednakże łączny okres pobytu nie może przekraczać 90 (dziewięćdziesięciu) dni w okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu. Posiadaczy zezwolenia w MRG nie obowiązują przepisy dotyczące tzw. stref reglamentowanych w OK., do których dostęp dla innych cudzoziemców odbywa się na podstawie specjalnej przepustki wystawianej przez FSB.Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży. Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie e-konsulat.

Zarezerwuj miejsce

Chcesz dołączyć do naszej wyprawy? Tutaj możesz się zapisać i poznać szczegóły! Jeżeli masz pytania – zespół goforworld.com jest do twojej dyspozycji.

Uzupełnij formularz lub napisz na adres
biuro@goforworld.com

Pozostałe podróże

zobacz wszystkie

Kuba | ZAKOŃCZONA

 • Kierunek: Kuba
 • Czas: 11 dni
 • Kiedy: Od 20 do 30 marca 2017

Gdyby sięgnąć w wyobraźni do miejsca, które fascynuje, emanuje ilością kolorów, zapachów, słońca i niezwykłych ludzi, na myśl przychodzi Kuba. Kontrastowa, zaskakująca, różnorodna.

Przewidywana cena za 1 osobę dorosłą 18 700 PLN

Więcej informacji >

Gruzja | ZAKOŃCZONA

 • Kierunek: Gruzja
 • Czas: 9 dni
 • Kiedy: Od 23 czerwca do 01 lipca 2017

Gruzja to stan umysłu! Także naszych Podróżników sprzed roku. Przyjaźnie trwają bowiem do dziś. Tym razem postanowiliśmy ruszyć go Gruzji śladem jej smaków. Chcemy poznać lokalnych pasterzy, wziąć udział w biesiadzie, zakosztować doskonałego wina i jeździć konno.

Przewidywana cena za 1 osobę dorosłą 7 700 PLN

Więcej informacji >